UNI-IMPORT Praha spol. s r.o.

Sokolská 1792/52
Nové Město
120 00 Praha
IČO: 15268233
DIČ: CZ15268233
Tel.: 296 180 180-1
Členství ve sdruženích
Český plynárenský svaz

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět