Elektrárny Opatovice, a.s.

Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (EOP) je jedním z předních dodavatelů energií v České republice. Rozhodující činností EOP je výroba a prodej elektrické energie a tepla v kogeneračním procesu. Soustavu zásobování teplem elektrárny Opatovice tvoří přibližně 310 km tepelných sítí, ze které odebírá teplo více než 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a další podnikatelské subjekty v regionu.
Vlastníkem EOP je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) prostřednictvím dceřiné společnosti EP Energy, a.s. EPH je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu a v Polsku. Zahrnuje více než 40 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství.
Opatovice nad Labem
Pardubice 2
532 13 Opatovice nad Labem
50°7'28.227"N, 15°47'19.451"E
IČO: 28800621
DIČ: CZ28800621
Tel.: 467 043 111
466 843 111
Fax: 466 536 030
Členství ve sdruženích
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět