STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Plzeňská 565
Štěnovice
332 09 Štěnovice
IČO: 14706768
DIČ: CZ14706768
Tel.: 377 150 311
Členství ve sdruženích
Český plynárenský svaz

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět