Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružuje právnické osoby na základě dobrovolného zájmu především o informační technologie a telekomunikace. AITAT je apolitické sdružení, organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, či jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných zájmů a prosazování prospěšných zájmů. Asociace byla založena v roce 2010 významnými dovozci informačních a komunikačních technologií.
AITAT se aktivně angažuje v oblastech tvorby legislativního prostředí a principů podpory tržního prostředí v ČR. Její členská základna pracuje v interních pracovních skupinách zaměřených na oblasti zájmu v daném období, aktuálně se jedná o pracovní skupiny:
• Pro recyklační poplatky;
• Pro refundaci recyklačních poplatků;
• Pro sběr mobilních telefonů;
• Pro ekologickou likvidaci spotřebního materiálu do tiskáren;
• Pro kooperaci mezi asociacemi;
• Pro autorské poplatky.
AITAT je domovskou asociací významných dovozců vybraných zařízení z oblasti informačních technologií a telekomunikací, kteří jsou registrováni v rámci kolektivního systému provazovaného společností REMA Systém, a.s., která se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. Ve spolupráci se společnostmi REMA Battery, s.r.o. a REMA PV Systém, a.s. poskytuje služby také služby pro oblast baterií a akumulátorů a solárních panelů.
Velké Kunratické 1570/3a
Kunratice
148 00 Praha
50.0222006N, 14.4656558E
IČO: 72534559

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět