STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Plzeňská 565
Štěnovice
332 09 Štěnovice
IČO: 14706768
DIČ: CZ14706768
Tel.: 377 150 311
Členství ve sdruženích
Český plynárenský svaz

Klasifikace CZ-NACE

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět