Expertní tým pro daně a pojištění

Expertní tým se zabývá daňovými otázkami z pohledu dopadů na podnikatelskou sféru, zpracovává připomínky k připravovaným návrhům a nabízí dílčí či koncepční náměty na zlepšení. Finální pozice jsou zpracovávány v rámci principů snížení rizik, nákladů a administrativních povinností poctivým ekonomickým subjektům a zvýšení srozumitelnosti, stability a předvídatelnosti v souvislosti s povinnostmi ve vztahu k orgánům veřejné zprávy (například daně, odvody či výkaznictví).

Členy týmu tvoří daňoví experti znalí firemního prostředí, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti daní a pojistného. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Jiří Nekovář
Tajemník: Vladimír Štípek

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
předseda
jednatel

jnekovar@eurotrend.cz

Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
tajemník
ekonom - analytik

vstipek@spcr.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Zdeňka Dvořáková
daňová specialistka

dvorakova.zdenka@cpost.cz

Ing. Dana Ďorďáková
daně a cla

dana.dordakova@skoda-auto.cz

Mgr. Vít Martinovský
ředitel útvaru daně

vit.martinovsky@cez.cz

Ing. Ludmila Nutilová
poradkyně pro legislativní proces

lnutilova@spcr.cz

Mgr. Petr Prchal
ředitel odboru poradenských služeb

prchal@scmvd.cz

Ing. Petr Řáda
public sector leader

rada@cz.ibm.com

JUDr. Ing. Dana Trezziová
partnerka

dana.trezziova@bdo.cz

Ing. Alena Veselá
manažerka útvaru Daňové služby

alena.vesela@cez.cz

PhDr. Andrea Gontkovičová
členka představenstva SP ČR

andrea.gontkovicova@pmi.com

Ing. Pavel Janus
vedoucí sekce daní

pavel.janus@unipetrol.cz

Martin Jareš
Manager Fiscal Affairs

martin.jares@pmi.com

Ing. Leoš Kmoníček, CSc.
finanční ředitel

info@bikas.cz

Ing. Michal Králík
finanční ředitel

mchal.kralik@axis-hk.cz

Aleš Kučera
člen řídícího výboru

ales.kucera@gmail.com

Věra Průchová
specialista pro kontakt se státní správou

Vera.Pruchova@firma.seznam.cz

Vladimíra Vystrčilová
Tax&Risk Management Manager CZ/SK

vladka.vystrcilova@cchellenic.com

zpět