Expertní tým pro daně a pojištění

Expertní tým se zabývá daňovými otázkami z pohledu dopadů na podnikatelskou sféru, zpracovává připomínky k připravovaným návrhům a nabízí dílčí či koncepční náměty na zlepšení. Finální pozice jsou zpracovávány v rámci principů snížení rizik, nákladů a administrativních povinností poctivým ekonomickým subjektům a zvýšení srozumitelnosti, stability a předvídatelnosti v souvislosti s povinnostmi ve vztahu k orgánům veřejné zprávy (například daně, odvody či výkaznictví).
Členy týmu tvoří daňoví experti znalí firemního prostředí, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti daní a pojistného. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Jiří Nekovář
Tajemník: Milan Klempíř (mklempir@spcr.cz)
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Dana Ďorďáková
daně a cla
Jiřina Dubová
finanční manažerka, daně a účetnictví
Ing. Zdeňka Dvořáková
daňová specialistka
PhDr. Andrea Gontkovičová
generální ředitelka
Alice Ivančáková
Senior Tax Manager CZ a SK
Ing. Pavel Janus
vedoucí sekce daní
Martin Jareš
Manager Fiscal Affairs
Ing. Robert Jurka
daňový expert
Ing. Milan Klempíř
Ing. Leoš Kmoníček, CSc.
finanční ředitel
Ing. Jiří Kohout
člen dozorčí rady
Ing. Michal Králík
finanční ředitel
Aleš Kučera
člen řídícího výboru
Jaroslav Mackových
Tax manager
Mgr. Vít Martinovský
ředitel útvaru daně
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
předseda
jednatel
Mgr. Petr Prchal
ředitel odboru poradenských služeb
Ing. Dagmar Šefčíková, MBA
finanční ředitelka
Marek Šimonovský
Václav Toman
Tax manager
Ing. Alena Veselá
manažerka útvaru Daňové služby
Ing. Jitka Vítková
odbor poradenských služeb
Jiří Zoubek, L.L.M.
tax partner
zpět