Expertní tým pro environmentální politiku

Expertní tým definuje prioritní aktivity a cíle a zpracovává pozice a připomínky k aktuálním problémům včetně legislativních návrhů v oblasti environmentální politiky. Souhrnná stanoviska jsou zaměřena na zefektivnění legislativních podmínek v oblasti environmentální politiky.

Tým je tvořen experty v oblasti životního prostředí z firem i odvětvových svazů, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií a národní i evropské legislativy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce v expertním týmu probíhá formou komunikace per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním a jednáním ve specializovaných pracovních skupinách, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti životního prostředí. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Ing. Jan Czudek

Tajemník: Ing. Filip Rejthar

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

Ing. Jan Czudek
předseda
generální ředitel a předseda představenstva

general.manager@trz.cz

Ing. Filip Rejthar
tajemník
manažer pro environmentální politiku

frejthar@spcr.cz

Ing. Jakub Bělík
Head of the Sales Departement

belik@rpgrecycling.cz

Ing. Petr Cingr
místopředseda představenstva

petr.cingr@agrofert.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Mgr. Ing. Pavel Dočekal
Head of Regulatory Affairs

pavel.docekal@innogy.cz

Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q

norbert.eichler@synthosgroup.com

JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik

jiri.hosek@unipetrol.cz

Milan Chromík, MSc.
člen představenstva

mchromik@spcr.cz

Martina Jaroušková
referent specialista

jarouskova@csze.cz

Ing. Petr Jonák
člen představenstva

Petr.Jonak@cchellenic.com

Ing. Tomáš Jungwirth
specialista pro Alternativní paliva, Autonomní řízení, Vnější vztahy a Statistiky

jungwirth@autosap.cz

Ing. Stanislava Kadavá
vedoucí oddělení životního prostředí

stanislava.kadava@lovochemie.cz

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

zuzana.krejcirikova@cez.cz

Ing. Jaroslav Kubát, CSc.
nezávislý expert
vedoucí odd. ŽP, PB a BOZP

kubat@glanzstoff.com

RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel asociace

milos.kuzvart@caobh.cz

Ing. Hana Lorencová, PhD.
specialistka Enviromentální oblast

h.lorencova@7group.cz

Dimitrije Maksimovič
specialista

dmaksimovic@epholding.cz

Ing. Mgr. Rudolf Matúš
koordinátor vnější vztahy

rudolf.matus@skoda-auto.cz

Mgr. Michal Mazal
předseda představenstva

m.mazal@asecz.cz

Ing. Ladislav Novák
nezávislý expert

ladino@seznam.cz

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

vlr.novotny@seznam.cz

Mgr. Karel Petrželka
generální ředitel a předseda představenstva

petrzelka@dekonta.cz

Ing. Libor Prokopec
vedoucí útvaru OŽP a BOZP

libor.prokopec@lhoist.com

Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@residomo.cz

Ing. Peter Singhoffer
generální ředitel

psinghoffer@fansct.com

Ing. Jaroslav Suchý
sekretář pro živ.prostředí, energetiku a změnu klimatu

jaroslav.suchy@schp.cz

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí

premysl.sasek@cez.cz

Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB

miroslav.wittner@synthomer.com

Ing. Josef Zbořil
čestný člen

josef.zboril@iol.cz

Ing. Martin Zemánek
Senior Associate
Senior Associate

zemanek@epholding.cz

Ing. Pavel Žák
vedoucí skupiny HSE

zak@spolchemie.cz

zpět