Expertní tým pro environmentální politiku

Expertní tým definuje prioritní aktivity a cíle a zpracovává pozice a připomínky k aktuálním problémům včetně legislativních návrhů v oblasti environmentální politiky. Souhrnná stanoviska jsou zaměřena na zefektivnění legislativních podmínek v oblasti environmentální politiky.

 

Tým je tvořen experty v oblasti životního prostředí z firem i odvětvových svazů, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií a národní i evropské legislativy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce v expertním týmu probíhá formou komunikace per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním a jednáním ve specializovaných pracovních skupinách, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti životního prostředí. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Kateřina Kupková
Tajemnice:  Dagmar Endrlová (dendrlova@spcr.cz)

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

Ing. Jan Czudek
předseda
poradce
Ing. Dagmar Endrlová
tajemnice
Ing. Jakub Bělík
Head of the Sales Departement
Ing. Petr Cingr
místopředseda představenstva
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Pavel Dočekal
jednatel
Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q
Jaromír Eliáš
Senior specialista, Kapacitní výpočty
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Ing. Petr Havelka
výkonný ředitel
JUDr. Jiří Hošek
kontaktní osoba - poradce regulačních rizik
Soňa Hykyšová
Ředitelka Životní prostředí, udržitelnost a ESG
Milan Chromík, MSc.
Martina Jaroušková
referent specialista
Ing. Petr Jonák
ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti
Ing. Tomáš Jungwirth
specialista pro Alternativní paliva, Autonomní řízení, Vnější vztahy a Statistiky
Ing. Stanislava Kadavá
vedoucí oddělení životního prostředí
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Ing. Jaroslav Kubát, CSc.
nezávislý expert
vedoucí odd. ŽP, PB a BOZP
RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel asociace
Dimitrije Maksimovič
specialista
Ing. Mgr. Rudolf Matúš
koordinátor vnější vztahy
Mgr. Michal Mazal
předseda představenstva
Mgr. Roman Mužík
jednatel
Ing. Michal Neumann
provozní ředitel
Ing. Vladimír Novotný
konzultant
Kristina Pelikánová
Environment Climate and Social Officer - ECSO department
Mgr. Karel Petrželka
generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel
Mgr. Jan Rafaj, MBA
prezident
Ing. Peter Singhoffer
Ing. Pavel Sláma
ředitel pro ŽP a IMS
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí
Ing. Jaroslav Tymich
prezident
Ing. Petr Urban
specialista pro environmentální oblast
Ing. Jiří Vecka
ochrana ovzduší, emisní obchodování
Mgr. Marcela Výborná
odbor poradenských služeb
Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB
Ing. Josef Zbořil
čestný člen
Ing. Martin Zemánek
Senior Associate
Senior Associate
Ing. Pavel Žák
vedoucí skupiny HSE
zpět