PS 2 - Ovzduší a klima

JUDr. Zuzana Krejčiříková
předseda
ŘÚ public affairs
Ing. Jan Harnych
tajemník
Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager
Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q
Jaromír Eliáš
Senior specialista, Kapacitní výpočty
Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant
Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii
Mgr. Lukáš Folbrecht
koordinátor vnějších vztahů
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
ředitel
JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik
Milan Chromík, MSc.
Martina Jaroušková
referent specialista
Ing. Karel Jelínek
ředitel
Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit
Ing. Lenka Kovačovská
výkonná ředitelka
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
Ing. Jaroslav Kubát, CSc.
vedoucí odd. ŽP, PB a BOZP
PhD. Tomáš Mosler
Ing. Vladimír Novotný
konzultant
Ing. Libor Prokopec
vedoucí útvaru OŽP a BOZP
Marek Sitta
Innovation Specialist, Strategy and Planning
Ing. Pavel Sláma
ředitel pro ŽP a IMS
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí
Ing. Ondřej Šrámek
Public Affairs Director
Ing. Jaroslav Tymich
prezident
Ing. Jiří Vecka
specialista
Ing. Barbora Vondrušková, Ph.D.
projektový manažer public affairs
Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB
Ing. Josef Zbořil
čestný člen
Ing. Martin Zemánek
Senior Associate
Ing. Pavel Žák
ředitel
zpět