PS 6 - Oběhové hospodářství

Ing. Jaroslav Tymich
předseda pracovní skupiny
prezident
Ing. Dagmar Endrlová
tajemnice pracovní skupiny
manažerka pro environmentální politiku
Mgr. Tomáš Babáček
jednatel, advokát
Ing. Jakub Bělík
Head of the Sales Departement
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Filip Dostál
Head of Business Development
Jiří Hudeček
jednatel
Ing. Kateřina Kupková
předsedkyně představenstva a generální ředitelka
Vítězslav Páral
Ing. František Pelech
specialista Environment & EPR
Ing. Pavel Štorkán
předseda představenstva
Ing. Svatava Třaskošová
zpět