PS 10 - Ochrana vod

Ing. Norbert Eichler
předseda
vedoucí provozu HSE & Q

norbert.eichler@synthosgroup.com

Jiří Blažek
specialista ochrany ŽP

Jiri.Blazek@libertysteelgroup.com

Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany

lenka.bockova@skoda-auto.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku

filip.hajek@ocelarskaunie.cz

Ing. Stanislava Kadavá
vedoucí oddělení životního prostředí

stanislava.kadava@lovochemie.cz

Ing. Jiří Komínek
ředitel Ostravského oblastního vodovodu

jiri.kominek@smvak.cz

Jan Koubský
Operational Excellence Manager

jan.koubsky@mondigroup.com

Mgr. Karel Petrželka
generální ředitel a předseda představenstva

petrzelka@dekonta.cz

Ing. Filip Rejthar
tajemník
manažer pro environmentální politiku

frejthar@spcr.cz

Ing. Peter Singhoffer
generální ředitel

psinghoffer@fansct.com

Jaroslava Sotonová
koordinátor životního prostředí

jaroslava.satonova@sko-energo.cz

Ing. Jaroslav Suchý
sekretář pro živ.prostředí, energetiku a změnu klimatu

jaroslav.suchy@schp.cz

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí

premysl.sasek@cez.cz

Ing. Martin Zemánek
Senior Associate

zemanek@epholding.cz

Ing. Pavel Žák
vedoucí skupiny HSE

zak@spolchemie.cz

zpět