PS 12 - Chemická legislativa

Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany
Ing. Pavel Donát
ředitel odboru systému managmentu a legislativy
Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q
Ing. Dagmar Endrlová
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Ing. Pavel Sláma
ředitel pro ŽP a IMS
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
RNDr. Václav Tima
PPU - Ekologie a pracovní ochrana
Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB
Ing. Martin Zemánek
Senior Associate
zpět