PS 12 - Chemická legislativa

Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany

lenka.bockova@skoda-auto.cz

Ing. Pavel Donát
ředitel odboru systému managmentu a legislativy

pavel.donat@cez.cz

Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q

norbert.eichler@synthosgroup.com

Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku

filip.hajek@ocelarskaunie.cz

Ing. Filip Rejthar
tajemník
manažer pro environmentální politiku

frejthar@spcr.cz

Ing. Jaroslav Suchý
sekretář pro živ.prostředí, energetiku a změnu klimatu

jaroslav.suchy@schp.cz

RNDr. Václav Tima
PPU - Ekologie a pracovní ochrana

Vaclav.tima@skoda-auto.cz

Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB

miroslav.wittner@synthomer.com

Ing. Martin Zemánek
Senior Associate

zemanek@epholding.cz

zpět