EU tým

EU tým je horizontální poradní orgán prezidenta a představenstva SP ČR. Jeho cílem je koordinace činnosti SP ČR v oblasti EU a mezinárodních organizací a příprava pozic SP ČR k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské komise (EK) a standardům Mezinárodní organizace práce (ILO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tým je složený z pracovníků výkonného sekretariátu a zástupců členských firem či svazů. Tým pracuje na základě vypracovaného plánu priorit vycházejícího z Pracovního programu EK na daný rok a z programových dokumentů ČR souvisejících s jejím členstvím v EU, ILO a OECD. Tým úzce spolupracuje s ostatními expertními týmy SP ČR.

Ing. Dagmar Kuchtová
předsedkyně týmu
generální ředitelka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 101
dkuchtova@spcr.cz

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 203
bcizek@spcr.cz

Mgr. Tomáš Hartman
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Avenue des Arts 19 A/D
B-1000 Brussels

tomas.hartman@cebre.cz

Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue Jacques de Lalaing 4
B-1040 Brusel, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Mgr. Milena Jabůrková, MA
členka představenstva SP ČR
viceprezidentka SP ČR

V Parku 2294/4
148 00  Praha 4 - Chodov

Tel.: 272 131 839
mjaburkova@spcr.cz

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

Tř. Václava Klementa 869
293 60  Mladá Boleslav

Tel.: 326 811 717
michal.kadera@skoda-auto.cz

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

Duhová 2/1444
140 00  Praha

Tel.: 211 042 509
zuzana.krejcirikova@cez.cz

Jan Procházka
manažer Fiscal Affairs

Karlovo náměstí 10
120 00  Praha 2

Tel.: 266 702 213
jan.prochazka@pmi.com

Ing. Tereza Nislerová, MA, MIM
senior specialista regulatorních záležitostí

Na Pankráci 1683/27
140 00  Praha

Tel.: +420 225 001 457
tereza.setnickova@unipetrol.cz

JUDr. Ondřej Ležatka
Legal Counsel

Příkop 843/4
602 00  Brno Zábrdovice

Tel.: 232 005 370
lezatka@epholding.cz

Mgr. Pavel Fára
tajemník týmu
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
pfara@spcr.cz

Andrea Ferjenčíková
Institutional officer - Prague office

a.ferjencikova@eib.org

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
zástupkyně ředitelky sekce

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 301
jhejdukova@spcr.cz

Tomáš Kozelský
Analytik EU Office

Olbrachtova 1929/62
140 00  Praha 4

tkozelsky@csas.cz

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

vlr.novotny@seznam.cz

David Šeda
Senior Projekt Manažer

Lidická 1873/36
602 00  Brno

Tel.: 773 576 736
david.seda@egd.cz

Daniel Urban
statutární ředitel, předseda představenstva

Tel.: 245 001 630
daniel.Urban@libertysteelgroup.com

Ing. Eva Veličková
ředitelka Sekce komunikace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 503
evelickova@spcr.cz

Ing. Veronika Vohlídková
ředitelka legislativně-strategického odboru

U plynárny 223
140 00  Praha

veronika.vohlidkova@cqoa.cz

zpět