Expertní tým Platforma exportérů SP ČR

Platforma exportérů SP ČR byla pod hlavičkou Svazu průmyslu a dopravy České republiky formálně ustanovena v roce 2013. Jejím primárním posláním bylo poskytování odborných stanovisek k exportnímu financování a pojišťování. V roce 2019 pak v obnovené podobě rozšířila svou činnost i na další oblasti a témata spojená s podporou exportu, která jsou pro české exportéry palčivá a u kterých  Svaz průmyslu a dopravy ČR, jako významná podnikatelská organizace, může pomoci s jejich řešením, zejména v oblasti podpory prosazování zájmů firem na zahraničních trzích.

Členové PE se scházejí minimálně 2x ročně na uzavřeném jednání, na něž je vždy pozván i zajímavý host, který má co říci k dané problematice. V mezičase jsou možné individuální či ad hoc konzultace.

Předseda: Radek Špicar

Tajemník: Petra Šeráková (pserakova@spcr.cz)

Radek Špicar, M. Phil.
předseda expertního týmu
viceprezident - hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva
Petr Foit
obchodní ředitel pro export
Filip Franek
Public Policy Managera CZ & SK
Martin Jurkovič
Head of Business Development and Strategy
Ing. Miloslav Kafka
výkonný ředitel
Ing. Rudolf Kodytek
obchodní ředitel
Ing. František Kulovaný, jr. MBA
generální ředitel
Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů
Libor Musil
předseda představenstva
Richard Pavlica
externí pozorovatel
člen představenstva
Ing. David Procházka
Project and Export Finance
Lukáš Prskavec
External Affairs
Jana Ragasová
ředitelka lidských zdrojů a všeobecné správy
Ing. Jan Rýdl, MBA
generální ředitel
Pavel Sobotka
jednatel
Lenka Tomanová
Director Project and Export Finance
Ing. Ladislav Verner
generální ředitel
Ing. Marie Vopálenská
generální ředitel
Mgr. Martin Wichterle
statutární ředitel a předseda správní rady
Ing. Michal Žák, CEO
jednatel společnosti
zpět