Expertní tým pro digitální ekonomiku

Expertní tým se zabývá otázkami týkajícími se digitální oblasti, kam patří zejména ochrana dat, Průmysl 4.0, rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, eGovernment a financování ICT. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předsedkyně: Milena Jabůrková

Tajemník: Ondřej Ferdus (oferdus@spcr.cz)

PRACOVNÍ SKUPINY

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU

Mgr. Milena Jabůrková, MA
viceprezidentka/členka představenstva
viceprezidentka SP ČR
Mgr. Ondřej Ferdus
tajemník, zástupce ředitele sekce
manažer pro digitální ekonomiku
Ing. Petr Domín
Executive Vice President
Ing. Michal Feix
Václav Filip
vedoucí týmu práva informačních technologií a elektronických komunikací
Hana Gawlasová
vedoucí back office
Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope
Ing. Jiří Holoubek
člen představenstva SPČR/ prezident ELA
prezident
Radim Horák
Business Development Specialist
Ing. Pavel Janák
Information Security Specialist
JUDr. Michal Jedlička
S pro evropskou agendu
Ing. Petr Jonák
ředitel pro korporátní a vnější záležitosti
Dalibor Kačmář
manažer divize Cloud + Enterprise
Ing. Kateřina Kalužová
manažerka pro digitální ekonomiku
Rostislav Kocman
manažer pro PR, Public Affairs & regulaci
Ondřej Krátký
statutární ředitel
Ing. Pavel Machula, Ph.D.
vedoucí sekce IT bezpečnosti
Leoš Mates
Mgr. Michal Mazal
předseda představenstva
Ing. Zdeněk Pilz
místopředseda představenstva
Ing. Martin Procházka
předseda představenstva
Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace
Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů
Alena Sochorová
Enterprise Commercial Lead
Michal Stachník
generální ředitel
Martin Svoboda
Manažer pro legislativu a státní správu
Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka
Radek Špicar, M. Phil.
viceprezident - hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu
Ing, David Vandrovec
místopředseda představenstva
Ing. Irena Vlčková
generální ředitelka
Mgr. Zdeněk Zajíček
prezident
zpět