Expertní tým pro digitální ekonomiku

Expertní tým se zabývá otázkami týkajícími se digitální oblasti, kam patří zejména ochrana dat, Průmysl 4.0, rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, eGovernment a financování ICT. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předsedkyně: Milena Jabůrková

Tajemník: Ondřej Ferdus (oferdus@spcr.cz)

PRACOVNÍ SKUPINY

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU

Mgr. Milena Jabůrková, MA
viceprezidentka/členka představenstva
viceprezidentka SP ČR
Mgr. Ondřej Ferdus
tajemník, zástupce ředitele sekce
manažer pro digitální ekonomiku
Ing. Petr Domín
Executive Vice President
Václav Filip
vedoucí týmu práva informačních technologií a elektronických komunikací
Hana Gawlasová
vedoucí back office
Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope
Michal Holas
Public Affairs Consultant
Ing. Jiří Holoubek
člen představenstva SPČR/ prezident ELA
prezident
Radim Horák
Business Development Specialist
Ing. Pavel Janák
Information Security Specialist
JUDr. Michal Jedlička
S pro evropskou agendu
Ing. Petr Jonák
ředitel pro korporátní a vnější záležitosti
Dalibor Kačmář
manažer divize Cloud + Enterprise
Ing. Kateřina Kalužová
manažerka pro digitální ekonomiku
Rostislav Kocman
manažer pro PR, Public Affairs & regulaci
Ondřej Krátký
statutární ředitel
Ing. Pavel Machula, Ph.D.
vedoucí sekce IT bezpečnosti
Leoš Mates
Mgr. Michal Mazal
předseda představenstva
Mgr. Eva Pánová Hokrová
PR manažerka a tisková mluvčí
Ing. Zdeněk Pilz
místopředseda představenstva
Ing. Martin Procházka
předseda představenstva
Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace
Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů
Alena Sochorová
Enterprise Commercial Lead
Michal Stachník
generální ředitel
Martin Svoboda
Manažer pro legislativu a státní správu
Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka
Radek Špicar, M. Phil.
viceprezident - hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu
Ing, David Vandrovec
místopředseda představenstva
Ing. Irena Vlčková
generální ředitelka
Mgr. Zdeněk Zajíček
prezident
zpět