PS pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách

Mgr. Ondřej Ferdus
tajemník
manažer pro digitální ekonomiku
Ing. Jiří Bavor
Ing. Rut Bízková
stálý host ze státní správy
Hynek Cihlář
podnikový architekt
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti
Hana Gawlasová
vedoucí back office
Zdeněk Havelka
externí expert
jednatel
Ing. Otto Havle, CSc., MBA
ředitel
Aleš Hofner
ředitel oddělení IT
Radim Horák
Business Development Specialist
Daniel Hrnčíř
ředitel výrobního závodu
Ing. František Hýbner
sekretariát
prof.Ing. Felicita Chromajková, Ph.D.
ředitelka Ústavu průmyslového inženýrství
doc.Ing. Daniel Kaminský, CSc.
generální ředitel a člen představenstva
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
stálý host ze státní správy
Mgr. Aleš Laciok, MBA
manažer projektů výzkum a vývoj
Mgr. Helena Malíková
stálý host ze státní správy
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
předseda představenstva
Jan Matuš
ředitel divize
Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
Ing. Petr Očko, Ph.D.
Jaroslav Otcovský
vedoucí společnosti
Ing. Robert Pecha
Ředitel podpory a rozvoje procesů
Petra Pešťálová
Business Development Manager for Enterprise Segment
František Podzimek
Head of Digital Enterprise at Siemens
Jana Polášek Filová
koordinátorka pro Průmysl 4.0
Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel
Ing. Tomáš Radil, PhD.
manažer - aplikovaný výzkum
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace
Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů
Maria Staszkiewicz, CEO
výkonná ředitelka
Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka
Václav Švub
Country Digital Lead
Jaroslav Toth
Advisor - Innovation finance advisory
zpět