Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu

Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu pokrývá základní témata dopravy a legislativy v oblastech výstavby dopravní infrastruktury (včetně financování – SFDI, příspěvky krajům), strategických dopravních materiálů, financování výstavby (SFDI), železniční dopravy (včetně liberalizace železničního trhu, zákonu o drahách apod.), silniční (balíček mobility, mýto apod.), vodní a letecké dopravy.

Expertní tým spolupracuje s dalšími PS z jiných ET (např. PS Povolovací procesy) či jinými ET (např. ET pro VaVaI, ET pro kohezní politiku). Pro problematiku čisté mobility je zřízena pracovní skupina, která se zabývá alternativními palivy, nízkouhlíkovou mobilitou a souvisejícími otázkami.

Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi či společným jednáním. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti dopravy. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Jaroslav Hanák

Tajemník: Jan Šebesta (jsebesta@spcr.cz)

PRACOVNÍ SKUPINY

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU

Ing. Jaroslav Hanák
předseda ET
prezident
Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Ivan Bednárik
předseda představenstva
Daniel Brix
projektový manažer - Public Affairs
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Petr Fabrický
Ředitel rozvojových projektů Sever
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel
Martin Hron
ředitel Sekce certifikace vozidel
Jan Ilík
ředitel KON
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů
Petr Kašík
výkonný ředitel
Ondřej Krátký
statutární ředitel
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
David Marek
obchodní ředitel
Andrea Petrů
manažer pro obchod a vztahy s EU
Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
výkonný ředitel
Ing. Jiří Pohl
Senior Engineer, Siemens Mobility
Ing. Milan Raba
generální ředitel
Paul Riley
Senior transparent engineer - Jaspers department
Marcel Škoda
manažer distribuce pro ČR a SR
Karel Švejda
ředitel investičního odboru
Ing. Tomáš Tóth
výkonný ředitel
Ing. Marie Vopálenská
zpět