Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu

Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu pokrývá základní témata dopravy a legislativy v oblastech výstavby dopravní infrastruktury (včetně financování – SFDI, příspěvky krajům), strategických dopravních materiálů, financování výstavby (SFDI), železniční dopravy (včetně liberalizace železničního trhu, zákonu o drahách apod.), silniční (balíček mobility, mýto apod.), vodní a letecké dopravy.

Expertní tým spolupracuje s dalšími PS z jiných ET (např. PS Povolovací procesy) či jinými ET (např. ET pro VaVaI, ET pro kohezní politiku). Pro problematiku čisté mobility na silnici je zřízena pracovní skupina, která se zabývá alternativními palivy, nízkouhlíkovou mobilitou a souvisejícími otázkami.

Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi či společným jednáním. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti dopravy. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: 

Tajemník: Jan Šebesta (jsebesta@spcr.cz)

PRACOVNÍ SKUPINY

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU

Ing. Jaroslav Hanák
předseda ET
Ing. Jan Šebesta
tajemník expertního týmu
manažer pro dopravu a investice
Daniel Brix
projektový manažer - Public Affairs
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Filip Franek
Public Policy Managera CZ & SK
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel
Jan Hofman
Engineering & Infrastructure Manager
Lukáš Hradský
jednatel
Martin Hron
ředitel Sekce certifikace vozidel
Jan Ilík
ředitel KON
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů
Ondřej Krátký
statutární ředitel
David Marek
obchodní ředitel
David Olša
Ředitel rozvojových projektů a nemovitostí
Andrea Petrů
manažer pro obchod a vztahy s EU
Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
výkonný ředitel
Ing. Jiří Pohl
Senior Engineer, Siemens Mobility
Paul Riley
Senior transparent engineer - Jaspers department
Ing. Oldřich Sládek
prezident
Bc. Romana Šauerová
Výkonná ředitelka
Marcel Škoda
manažer distribuce pro ČR a SR
Karel Švejda
ředitel investičního odboru
Ing. Tomáš Tóth
předseda představenstva
předseda představenstva a výkonný ředitel
Ing. Marie Vopálenská
generální ředitel
Ing. Jakub Weimann
člen představenstva
zpět