Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu

Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu pokrývá základní témata dopravy a legislativy v oblastech výstavby dopravní infrastruktury (včetně financování – SFDI, příspěvky krajům), strategických dopravních materiálů, financování výstavby (SFDI), železniční dopravy (včetně liberalizace železničního trhu, zákonu o drahách apod.), silniční (balíček mobility, mýto apod.), vodní a letecké dopravy.

Expertní tým spolupracuje s dalšími PS z jiných ET (např. PS Čistá mobilita či PS Povolovací procesy) či jinými ET (např. ET pro VaVaI, ET pro kohezní politiku).

Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi či společným jednáním. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v  Prioritách a požadavcích v oblasti dopravy. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Jaroslav Hanák

Tajemník: Jan Šebesta

Ing. Jaroslav Hanák
předseda
prezident

jhanak@spcr.cz

Ing. Jan Šebesta
tajemník
manažer pro dopravu a investice

jsebesta@spcr.cz

Ivan Bednárik
předseda představenstva

press@cdcargo.cz

Daniel Brix
projektový manažer - Public Affairs

daniel.brix@cez.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Daniel Dlubal
Ředitel Rozvojových projektů a nemovitostí

daniel.dlubal@prg.aero

Martin Hron
ředitel Sekce certifikace vozidel

martin.hron@tuv-sud.cz

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Ondřej Krátký
statutární ředitel

ondrej@liftago.com

Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace

krcmarova@autosap.cz

David Marek
obchodní ředitel

David.Marek@unipetrol.cz

Bc. Václav Nebeský
předseda představenstva
Andrea Petrů
manažer pro obchod a vztahy s EU

petru@socr.cz

Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
výkonný ředitel

petzl@autosap.cz

Ing. Jiří Pohl
Senior Engineer, Siemens Mobility

cbctrade@cbc.cz

Ing. Milan Raba
generální ředitel

milan.raba@cspl.cz

Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů

stanislav.schneidr@skoda-auto.cz

Marcel Škoda
manažer distribuce pro ČR a SR

marcel.skoda@tesco.com

Ing. Barbora Vondrušková, Ph.D.
projektový manažer public affairs

Barbora.Vondruskova@cez.cz

zpět