Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu

Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu pokrývá základní témata dopravy a legislativy v oblastech výstavby dopravní infrastruktury (včetně financování – SFDI, příspěvky krajům), strategických dopravních materiálů, financování výstavby (SFDI), železniční dopravy (včetně liberalizace železničního trhu, zákonu o drahách apod.), silniční (balíček mobility, mýto apod.), vodní a letecké dopravy.

Expertní tým spolupracuje s dalšími PS z jiných ET (např. PS Čistá mobilita či PS Povolovací procesy) či jinými ET (např. ET pro VaVaI, ET pro kohezní politiku).

Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi či společným jednáním. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti dopravy. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Jaroslav Hanák

Tajemník: Jan Šebesta (jsebesta@spcr.cz)

Petr Fabrický
Ředitel rozvojových projektů Sever
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů
Petr Kašík
výkonný ředitel
Ondřej Krátký
statutární ředitel
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
David Marek
obchodní ředitel
Bc. Václav Nebeský
předseda představenstva
zpět