PS čistá mobilita

Předseda: Michal Kadera
Tajemník: Jan Šebesta
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
předseda PS
vedoucí vnějších vztahů
Ing. Jan Šebesta
tajemník PS
manažer pro dopravu a investice
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel
Petr Kašík
výkonný ředitel
Ing. Lenka Kovačovská
výkonná ředitelka
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Ing. Martin Panáč
Sales Manager
zpět