Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu

Expertní tým definuje prioritní aktivity, problémy a cíle v oblasti energetiky a změny klimatu. Předkládá koncepční návrhy nebo se podílí na vypracování stanovisek či připomínek Svazu k českému i unijnímu legislativnímu rámci pro energetický sektor.
Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. K významným tématům se scházejí specializované pracovní skupiny, jejichž závěry jsou předkládány expertnímu týmu ke schválení. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti energetiky. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Daniel Beneš
Tajemník: Jan Harnych (jharnych@spcr.cz)

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

viceprezident SP ČR, předseda expertního týmu

Ing. Daniel Beneš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

tajemník

Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager
Ing. Jan Bendík
výkonný ředitel a jednatel
JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Michal Čubrík
Public Affairs&External Communication Manager CZ/SK
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
zástupce vedoucího ústavu energetiky
Ing. Pavel Dočekal
jednatel
Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
ředitel
Milan Chromík, MSc.
Sophie Jablonski
Senior energy engineer - Energy department
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů
Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit
Ing. Lenka Kovačovská
výkonná ředitelka
Ing. Libor Kozubík
vedoucí sektoru energetiky a utilit
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

čestný člen

Ing. Jaroslav Míl, MBA
Ing. Vladimír Novotný
konzultant
Ing. Martin Panáč
Sales Manager
Ing. Luboš Pavlas
generální ředitel
Pavel Peňáz
Public Affairs
Aleš Pospíšil
Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti
Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel

viceprezident SP ČR

Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog
Ing. Karel Sázavský
Ing. Luděk Sklenář
ředitel jednotky Energetické služby
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
David Šeda
Senior Projekt Manažer
Ing. Ondřej Šrámek
Public Affairs Director
Ing. Richard Vidlička, MBA
člen představenstva a ředitel
Ing. Jan Vitovský, MBA
Manažer, Strategie a plánování
Petr Vohralík
předseda představenstva

člen představenstva

Ing. Bohdan Wojnar
strategický poradce představenstva
Ing. Josef Zbořil
čestný člen
Martin Zwardoň
QUEST Program Manager, EHS Consultant
zpět