Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu

Expertní tým definuje prioritní aktivity, problémy a cíle v oblasti energetiky a změny klimatu. Předkládá koncepční návrhy nebo se podílí na vypracování stanovisek či připomínek Svazu k českému i unijnímu legislativnímu rámci pro energetický sektor.
Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. K významným tématům se scházejí specializované pracovní skupiny, jejichž závěry jsou předkládány expertnímu týmu ke schválení. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti energetiky. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Daniel Beneš
Tajemník: Zuzana Sádlová (zsadlova@spcr.cz)

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

viceprezident SP ČR, předseda expertního týmu

Ing. Daniel Beneš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

tajemnice

Mgr. Zuzana Sádlová, MBA
manažerka pro energetiku
Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager
Ing. Jan Bendík
výkonný ředitel a jednatel
Jaromír Čermák
místopředseda
Ing. Libor Černý, Ph.D.
ředitel divize automotive
JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
zástupce vedoucího ústavu energetiky
Ing. Pavel Dočekal
jednatel
Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
ředitel výkonného pracoviště
Ing. František Chaloupecký
generální ředitel a předseda představenstva
Milan Chromík, MSc.
Vladimír Chylík
Partner, Tax 
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů
Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit
Ing. Martin Kortus
jednatel
Ing. Libor Kozubík
vedoucí sektoru energetiky a utilit
Mgr. Jan Krčmář
výkonný ředitel
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Ing. Vlastimil Kroupa
Senior Specialist, Regulatory Affairs
Jiří Matoušek
marketingový ředitel

čestný člen

Ing. Jaroslav Míl, MBA
Ing. et Ing. Tereza Navrátilová
Zastupující výkonná ředitelka
Mgr. Petr Novák, LL.M.
Compliance officer a DPO
Ing. Martin Panáč
Sales Manager
Ing. Luboš Pavlas
generální ředitel
Pavel Peňáz
Public Affairs
Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
výkonný ředitel
Milan Poddaný
prokurista
Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti
Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel

prezident SP ČR

Mgr. Jan Rafaj, MBA
prezident
Ing. Luděk Sklenář
ředitel jednotky Energetické služby
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
Mgr. Peter Szmuda
Public Affairs Manager
Mgr. David Šeda
Senior Projekt Manažer
Ing. Ondřej Šrámek, Ph.D.
Public Affairs Director
Mgr. Daniel Urban
statutární ředitel, předseda představenstva
Ing. Jan Vitovský, MBA
Manažer, Strategie a plánování
Ing. Josef Zbořil
čestný člen
zpět