Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu

Expertní tým definuje prioritní aktivity, problémy a cíle v oblasti energetiky a změny klimatu. Předkládá koncepční návrhy nebo se podílí na vypracování stanovisek či připomínek Svazu k českému i unijnímu legislativnímu rámci pro energetický sektor.
Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. K významným tématům se scházejí specializované pracovní skupiny, jejichž závěry jsou předkládány expertnímu týmu ke schválení. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti energetiky. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Daniel Beneš
Tajemník: Pavel Farkač

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

viceprezident SP ČR, předseda expertního týmu

Ing. Daniel Beneš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

benes@cez.cz

tajemník

Ing. Pavel Farkač
manažer pro energetiku

pfarkac@spcr.cz

Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager

vesselin.barliev@cemex.com

Ing. Jan Bendík
výkonný ředitel a jednatel

jan.bendik@egem.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
zástupce vedoucího ústavu energetiky

tomas.dlouhy@fs.cvut.cz

Mgr. Ing. Pavel Dočekal
Head of Regulatory Affairs

pavel.docekal@innogy.cz

Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii

feist@epenergy.cz

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Ing. Jan Kanta
ředitel útvaru pro legislativu a trh

jan.kanta@cez.cz

Ing. Jan Klas, MBA
člen představenstva a ředitel

klas@csze.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit@klein.cz

Ing. Lenka Kovačovská

lenka.kovacovska@cgoa.cz

Ing. Libor Kozubík
vedoucí sektoru energetiky a utilit

libor.kozubik@cz.ibm.com

Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace

krcmarova@autosap.cz

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ředitelka vnějších vztahů

zuzana.krejcirikova@cez.cz

čestný člen

Ing. Jaroslav Míl, MBA

jmil@spcr.cz

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

vlr.novotny@seznam.cz

Ing. Luboš Pavlas
generální ředitel

l.pavlas@sev-en.cz

Aleš Pospíšil
manažer vnějších vztahů

pospisil@centropol.cz

Ing. Martin Procházka
výkonný ředitel a prokurista

prochazka@havelka.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

viceprezident SP ČR

Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@residomo.cz

Ing. Luděk Sklenář
ředitel jednotky Energetické služby

Ludek.Sklenar@unipetrol.cz

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
zástupce vedoucího katedry elektroenergetiky

tlusty@fel.cvut.cz

Petr Vohralík
předseda představenstva

petr.vohralik@eres.cz

člen představenstva

Ing. Bohdan Wojnar
člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.

bohdan.wojnar@skoda-auto.cz

zpět