PS 2 - Ovzduší a klima

Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager

vesselin.barliev@cemex.com

Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q

norbert.eichler@synthosgroup.com

Jaromír Eliáš
Senior specialista, Kapacitní výpočty

jaromir.elias@net4gas.cz

Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant

p.farkac@7group.cz

Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii

feist@epenergy.cz

Mgr. Lukáš Folbrecht
koordinátor vnějších vztahů

Lukas.Folbrecht@skoda-auto.cz

Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku

filip.hajek@ocelarskaunie.cz

Ing. Karel Jelínek
ředitel

jelinek@sako.cz

Ing. Jiří Jungmann
enviromentální specialista

jungmann@vumo.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit@klein.cz

Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace

krcmarova@autosap.cz

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

zuzana.krejcirikova@cez.cz

Ing. Jaroslav Kubát, CSc.
vedoucí odd. ŽP, PB a BOZP

kubat@glanzstoff.com

PhD. Tomáš Mosler
specialista ochrany ovzduší

tomas.mosler@libertysteelgroup.com

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

vlr.novotny@seznam.cz

Ing. Tomáš Pecánek
manager energetické legislativy

tomas.pecanek@cgoa.cz

Ing. Libor Prokopec
vedoucí útvaru OŽP a BOZP

libor.prokopec@lhoist.com

Ing. Filip Rejthar
manažer pro environmentální politiku

frejthar@spcr.cz

Marek Sitta
Innovation Specialist, Strategy and Planning

marek.sitta@net4gas.cz

Ing. Jaroslav Suchý
sekretář pro živ.prostředí, energetiku a změnu klimatu

jaroslav.suchy@schp.cz

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí

premysl.sasek@cez.cz

Ing. Barbora Vondrušková, Ph.D.
projektový manažer public affairs

Barbora.Vondruskova@cez.cz

Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB

miroslav.wittner@synthomer.com

Ing. Josef Zbořil
čestný člen

josef.zboril@iol.cz

Ing. Martin Zemánek
Senior Associate

zemanek@epholding.cz

Ing. Pavel Žák
vedoucí skupiny HSE

zak@spolchemie.cz

zpět