PS 2 - Ovzduší a klima

Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager
Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany
Ing. Norbert Eichler
vedoucí provozu HSE & Q
Ing. Dagmar Endrlová
Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant
Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
ředitel
Milan Chromík, MSc.
Martina Jaroušková
referent specialista
Ing. Karel Jelínek
ředitel
Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit
Ing. Lenka Kovačovská
výkonná ředitelka
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Ing. Jaroslav Kubát, CSc.
vedoucí odd. ŽP, PB a BOZP
PhD. Tomáš Mosler
Ing. Vladimír Novotný
konzultant
Ing. Libor Prokopec
vedoucí útvaru OŽP a BOZP
Marek Sitta
Innovation Specialist, Strategy and Planning
Ing. Pavel Sláma
ředitel pro ŽP a IMS
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí
David Šeda
Senior Projekt Manažer
Ing. Ondřej Šrámek
Public Affairs Director
Ing. Jaroslav Tymich
prezident
Ing. Jiří Vecka
specialista
Ing. Jan Vitovský, MBA
Manažer, Strategie a plánování
Ing. Barbora Vondrušková, Ph.D.
projektový manažer public affairs
Ing. Miroslav Wittner
odbor ŽP a PB
Ing. Josef Zbořil
čestný člen
Ing. Martin Zemánek
Senior Associate
Ing. Pavel Žák
vedoucí skupiny HSE
zpět