PS 3 - Energetická účinnost

předseda

Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany
Stanislav Cuchý
specialista nákupu
Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant
Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
ředitel
Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Ing. Jaroslav Suchý
sekretář Výboru pro energetiku a změnu klimatu
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí
David Šeda
Senior Projekt Manažer
Ing. Ondřej Šrámek
Public Affairs Director
Daniel Urban
statutární ředitel
Ing. Veronika Vohlídková
ředitelka legislativně-strategického odboru
zpět