PS 4 - Obnovitelné zdroje

předseda

Ing. Jan Kanta
MÚ legislativa a trh

jan.kanta@cez.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant

p.farkac@7group.cz

Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii

feist@epenergy.cz

JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik

jiri.hosek@unipetrol.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit@klein.cz

Ing. Martin Kubů
generální ředitel

martin.kubu@ethanolenergy.cz

Ing. Tomáš Pecánek
manager energetické legislativy

tomas.pecanek@cgoa.cz

Ing. Jaroslav Suchý
sekretář pro živ.prostředí, energetiku a změnu klimatu

jaroslav.suchy@schp.cz

Ing. Veronika Šilhová
výkonná ředitelka

veronika.hamackova@solarniasociace.cz

Mgr. Petr Špičák
technický ředitel

petr.spicak@suez.cz

Václav Štindl
Senior specialista, Inovace

vaclav.stindl@net4gas.cz

Filip Trešl
regionální ředitel - Jihozápad

tresl@centropol.cz

zpět