PS 7 - Povolovací procesy

předseda

Daniel Brix
projektový manažer - Public Affairs

tajemník

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Tomáš Ditrt
generální ředitel, předseda představenstva
Mgr. Vlastimil Diviš
vedoucí odboru Právní služby
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Tomáš Hanáček
Head of Business Development
JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik
Ing. Lenka Kovačovská
výkonná ředitelka
Jiří Krčmář
Ing. Martin Kugler
vedoucí projektování
JUDr. Ondřej Ležatka
Legal Counsel
Ing. Hana Lorencová, PhD.
specialistka Enviromentální oblast
Jiří Podlipný
koordinátor ochrany životního prostředí
Ing. Pavel Sláma
ředitel pro ŽP a IMS
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí
Mgr. Martin Tužinský
legislativa, právní otázky
Daniel Urban
statutární ředitel
Irena Zemanová
Senior Manažer, Majetkoprávní vypořádání a povolení staveb
zpět