PS 7 - Povolovací procesy

předseda

Daniel Brix
projektový manažer - Public Affairs

tajemník

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Tomáš Ditrt
generální ředitel, předseda představenstva
Mgr. Vlastimil Diviš
vedoucí odboru Právní služby
František Fejgl
Senior manager standardizace DSO
Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku
Tomáš Hanáček
Head of Business Development
JUDr. Jiří Hošek
kontaktní osoba - poradce regulačních rizik
Ing. Petr Karafiát
ředitel pro ekologii a inženýring
Jiří Krčmář
Ing. Vlastimil Kroupa
Senior Specialist, Regulatory Affairs
JUDr. Ondřej Ležatka
Legal Counsel
Jiří Podlipný
koordinátor ochrany životního prostředí
Ing. Pavel Sláma
ředitel pro ŽP a IMS
Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí
Daniel Urban
statutární ředitel
Ing. Jiří Vecka
specialista
Irena Zemanová
Senior Manažer, Majetkoprávní vypořádání a povolení staveb
zpět