PS 7 - Povolovací procesy

předseda

Daniel Brix
projektový manažer - Public Affairs

daniel.brix@cez.cz

tajemník

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice

jsebesta@spcr.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Tomáš Ditrt
generální ředitel

ditrt@rcd.cz

Mgr. Vlastimil Diviš
vedoucí odboru Právní služby

divis@ceps.cz

Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku

filip.hajek@ocelarskaunie.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky pro oblast zaměstnavatelských vztahů

jhlavackova@spcr.cz

JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik

jiri.hosek@unipetrol.cz

Ing. Renata Králová Pintová

renkralova@seznam.cz

Ing. Martin Kugler
vedoucí projektování

Martin.Kugler@innogy.cz

Ing. Hana Lorencová, PhD.
specialistka Enviromentální oblast

h.lorencova@7group.cz

Jiří Podlipný
koordinátor ochrany životního prostředí

jiri.podlipny@skoda-auto.cz

Ing. Jan Sixta, CSc.
útvar vnějších vztahů

jan.sixta@skoda-auto.cz

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí

premysl.sasek@cez.cz

Mgr. Martin Tužinský
legislativa, právní otázky

tuzinsky@tscr.cz

Irena Zemanová
Senior Manažer, Majetkoprávní vypořádání a povolení staveb

irena.zemanova@net4gas.cz

zpět