Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu

Expertní tým definuje prioritní aktivity, problémy a cíle v oblasti energetiky a změny klimatu. Předkládá koncepční návrhy nebo se podílí na vypracování stanovisek či připomínek Svazu k českému i unijnímu legislativnímu rámci pro energetický sektor.
Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. K významným tématům se scházejí specializované pracovní skupiny, jejichž závěry jsou předkládány expertnímu týmu ke schválení. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti energetiky. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Daniel Beneš
Tajemník: Jan Harnych

Pracovní skupiny

Členové expertního týmu

viceprezident SP ČR, předseda expertního týmu

Ing. Daniel Beneš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

benes@cez.cz

Vesselin Barliev
Public Affairs and Communication Manager

vesselin.barliev@cemex.com

Ing. Jan Bendík
výkonný ředitel a jednatel

jan.bendik@egem.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
zástupce vedoucího ústavu energetiky

tomas.dlouhy@fs.cvut.cz

Mgr. Ing. Pavel Dočekal
Head of Regulatory Affairs

pavel.docekal@innogy.cz

Ing. Jiří Feist
ředitel pro strategii

feist@epenergy.cz

člen představenstva

Milan Chromík, MSc.

mchromik@spcr.cz

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Ing. Jan Kanta
MÚ legislativa a trh

jan.kanta@cez.cz

Ing. Jan Klas, MBA
člen představenstva a ředitel

klas@csze.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit@klein.cz

Ing. Lenka Kovačovská
výkonná ředitelka

lenka.kovacovska@cgoa.cz

Ing. Libor Kozubík
vedoucí sektoru energetiky a utilit

libor.kozubik@cz.ibm.com

Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace

krcmarova@autosap.cz

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

zuzana.krejcirikova@cez.cz

čestný člen

Ing. Jaroslav Míl, MBA

jmil@spcr.cz

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

vlr.novotny@seznam.cz

Ing. Martin Panáč
Sales Manager

martin.panac@siemens.com

Ing. Luboš Pavlas
generální ředitel

l.pavlas@7.cz

Aleš Pospíšil
manažer vnějších vztahů

pospisil@centropol.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

viceprezident SP ČR

Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@residomo.cz

Ing. Karel Sázavský
nepřiřazeno

ksazavsky@tenza.cz

Ing. Luděk Sklenář
ředitel jednotky Energetické služby

Ludek.Sklenar@unipetrol.cz

Ing. Jaroslav Suchý
sekretář pro živ.prostředí, energetiku a změnu klimatu

jaroslav.suchy@schp.cz

David Šeda
Senior Projekt Manažer

david.seda@eon.cz

Ing. Ondřej Šrámek
Public Affairs Director

Ondrej.Sramek@knaufinsulation.com

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

tlusty@fel.cvut.cz

Ing. Jan Vitovský, MBA
Manažer, Strategie a plánování

jan.vitovsky@net4gas.cz

Petr Vohralík
předseda představenstva

petr.vohralik@eres.cz

člen představenstva

Ing. Bohdan Wojnar
člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.

bohdan.wojnar@skoda-auto.cz

Ing. Josef Zbořil
čestný člen

josef.zboril@iol.cz

zpět