Expertní tým pro kohezní politiku

Expertní tým pro kohezi se zabývá aktivitami v oblasti koheze a evropských fondů (včetně např. Národního plánu obnovy ČR a Operačního programu Spravedlivá transformace) a nastavuje cíle a nástroje pro zlepšení v dané oblasti. Činí tak prostřednictvím definování prioritních aktivit a problémů; předkládá koncepční návrhy, podílí se na znění stanovisek a výzev a vyjadřuje se k transpozičním návrhům předpisů. Finální pozice jsou tvořeny s ohledem na doporučení týmu a programové prohlášení SP ČR. Členy týmu tvoří experti v odvětví znalí firemního prostředí s globálním nadhledem, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií i národní i evropské legislativy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. 
Tematicky zaměřené dokumenty jsou sídleny i s týmy pro dané téma. Problematika Modernizačního fondu je přednostně řešena v rámci Pracovní skupiny Ovzduší a klima Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu.
Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti podpory investic. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: prezident SP ČR Jan Rafaj
Tajemník: Jan Proksch (jproksch@spcr.cz) Jan Šebesta (jsebesta@spcr.cz)
       
 
Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda
prezident
Ing. Jan Proksch
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Mgr. Martin Duda
ředitel Centra podpory inovací
Andrea Ferjenčíková
Head of EIB Group Prague Office
Mgr. Zuzana Hottmarová
EU Fund Project Manager
Ing. Tereza Hrtúsová
Analytička EU Office / Knowledge Centre
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
Mgr. Elena Chepizhko, M.A.
koordinátor vnější vztahy
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Ing. Vlastimil Kroupa
Senior Specialist, Regulatory Affairs
Martina Křeček Karkulíková
Senior Public Affairs Specialist
Mgr. Jiří Kvíz
vedoucí Výboru pro strukturální fondy
Mgr. Petr Leitgeb
firemní právník
Ing. Tereza Nislerová, MA, MIM
senior specialista regulatorních záležitostí
RNDr. Lubomír Paroha
jednatel
Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání
Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka
Ing. David Sventek
předseda správní rady
Bc. Romana Šauerová
Výkonná ředitelka
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
čestný člen SP ČR
Pavel Tůma
Senior Partner, Head of Expert Institute
Ing. Marie Alžběta Vopálenská
Ing. Bohdan Wojnar
strategický zástupce představenstva
zpět