Expertní tým pro kohezní politiku

Expertní tým pro kohezi se zabývá aktivitami v oblasti koheze a nastavuje cíle pro zlepšení v dané oblasti. Činí tak prostřednictvím definování prioritních aktivit a problémů; předkládá koncepční návrhy, podílí se na znění stanovisek a výzev a vyjadřuje se k transpozičním návrhům předpisů. Finální pozice jsou tvořeny manažerem pro kohezi SP ČR s ohledem na doporučení týmu a programové prohlášení SP ČR. Členy týmu tvoří experti v odvětví znalí firemního prostředí s globálním nadhledem, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií i národní i evropské legislativy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti podpory investic. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Jan Rafaj
Tajemník: neobsazeno

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

Mgr. Zuzana Hottmarová
EU Fund Project Manager

zuzana.hottmarova@siemens.com

Ing. Tereza Hrtúsová
Analytička EU Office / Knowledge Centre

thrtusova@csas.cz

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva

mhruby@cautor.cz

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

zuzana.krejcirikova@cez.cz

Mgr. Jiří Kvíz
vedoucí Výboru pro strukturální fondy

jiri.kviz@enovation.cz

Ing. Tereza Nislerová, MA, MIM
senior specialista regulatorních záležitostí

tereza.setnickova@unipetrol.cz

RNDr. Lubomír Paroha
jednatel

paroha@ascend.cz

Ing. Jan Proksch
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky

jproksch@spcr.cz

Mgr. Petr Přikryl
senior manažer projektového řízení a technického rozvoje

petr.prikryl@meopta.com

Mgr. Jan Rafaj, MBA
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@residomo.cz

Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka

sedlackova@seadd.cz

Ing. Marie Alžběta Vopálenská
výkonná ředitelka

vopalenska@acri.cz

zpět