Expertní tým pro kohezní politiku

Expertní tým pro kohezi se zabývá aktivitami v oblasti koheze a nastavuje cíle pro zlepšení v dané oblasti. Činí tak prostřednictvím definování prioritních aktivit a problémů; předkládá koncepční návrhy, podílí se na znění stanovisek a výzev a vyjadřuje se k transpozičním návrhům předpisů. Finální pozice jsou tvořeny manažerem pro kohezi SP ČR s ohledem na doporučení týmu a programové prohlášení SP ČR. Členy týmu tvoří experti v odvětví znalí firemního prostředí s globálním nadhledem, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií i národní i evropské legislativy z pohledu praktických souvislostí a dopadů. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, společným jednáním, popřípadě zastupováním vybranými členy na příslušných jednáních. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti podpory investic. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Jan Rafaj
Tajemník: Jan Proksch (jproksch@spcr.cz) Jan Šebesta (jsebesta@spcr.cz)

       

 

Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog
Ing. Jan Proksch
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Mgr. Martin Duda
ředitel Centra podpory inovací
Andrea Ferjenčíková
Institutional officer - Prague office
Ing. Tereza Hrtúsová
Analytička EU Office / Knowledge Centre
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs
Mgr. Jiří Kvíz
vedoucí Výboru pro strukturální fondy
Ing. Tereza Nislerová, MA, MIM
senior specialista regulatorních záležitostí
RNDr. Lubomír Paroha
jednatel
Ing. Jakub Pechlát
vedoucí týmu Regionální inovační strategie
Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání
Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka
Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů
Ing. Petr Sochor
Public Affairs Manager
Ing. David Sventek
statutární ředitel
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
čestný člen SP ČR
Patrik Tovaryš
Public Affairs Manager
Ing. Marie Alžběta Vopálenská
výkonná ředitelka
zpět