Expertní tým pro udržitelnost

Expertní tým pro udržitelnost projednává a připravuje stanoviska k oblastem legislativy souvisejících s udržitelností a ESG, které ovlivňují byznys. Chce pomáhat členům SP ČR adaptovat se na nové trendy a povinnosti. Tým bude připravovat také odborné semináře, školení a programy pro členskou základnu.

Členy týmu jsou experti s významnými praktickými zkušenostmi z různých sektorů průmyslu. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi či společným jednáním.

Předseda: Petr Jonák

Tajemnice: Anna Novotná Perlínová anovotna@spcr.cz)

Ing. Petr Jonák
ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti

pjonak@spcr.cz

Mgr. Kateřina Jungbauerová
manažerka komunikace

kjungbauerova@spcr.cz

Mgr. Tomáš Babáček
jednatel, advokát

babacek@verdian.eu

Gabriela Bechynská
Senior Manager, Government Public Affairs EMEA

gabriela.bechynska@lego.com

Bc. Tomáš Čáp
External affairs specialist

Tomas.Cap3@skoda-auto.cz

Lenka Čechová
manažerka služeb pro členy

lcechova@spcr.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
zástupce generální ředitelky
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

vdrbalova@spcr.cz

Mgr. Simona Dřízhalová
senior specialistka vztahů s veřejností

simona.drizhalova@t-mobile.cz

Jiří Dufek
Specialista pro vnější vztahy

jiri.dufek@ocelarskaunie.cz

Filip Franek
Public Policy Managera CZ & SK

filfra@amazon.cz

Roman Grametbauer
Manager Sustainability

roman.grametbauer@pmi.com

Mgr. Filip Hájek
manažer pro ekologii a energetiku

filip.hajek@ocelarskaunie.cz

Miroslav Hažer, MSc, MBA
ředitel vnějších vztahů

mhazer@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník, poradce generální ředitelky

jhlavackova@spcr.cz

JUDr. Jiří Hošek
kontaktní osoba - poradce regulačních rizik

jiri.hosek@unipetrol.cz

Mgr. Jakub Iwanowski
poradce regulatorních záležitostí

jakub.iwanowski@unipetrol.cz

Mgr. Milena Jabůrková, MA
viceprezidentka SP ČR

mjaburkova@spcr.cz

Markéta Jechová, CGMA
manažerka - Sustainability Services

marketa.jechova@pwc.com

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Pavlína Kalousová
ředitelka firemních vztahů a komunikace pro ČR

Pavlina.Kalousova@asahibeer.cz

Kristina Kosatíková
Corporate Citizenship and Corporate Affairs Professional

kristina_kosatikova@cz.ibm.com

Ljuba Kovačevič
Group Compliance Officer

kovacevic@solek.com

Ing. Ladislav Kučera
Strojní inženýr ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

ladislav.kucera4@skoda-auto.cz

Ing. Dagmar Kuchtová
generální ředitelka

dkuchtova@spcr.cz

Michaela Nováčková
Communication Specialist

michnovackova@csas.cz

Bc. Mikuláš Nozar
zástupce ředitele pro Evropskou unii, obchodní politiku a mezinárodní organizace

mnozar@spcr.cz

Matúš Púll
manažer pro udržitelnost

mpull@csas.cz

Lucie Siskosová
CEO, jednatelka

siskosova@envitrail.com

Martin Svoboda
manažer pro legislativu a státní správu

martin.svoboda@apek.cz

Ing. Přemysl Šašek, Ph.D., MBA
manažer útvaru legislativa a řízení licencí

premysl.sasek@cez.cz

Radek Špicar, M. Phil.
viceprezident - export, exportní strategie a financování, BusinessEurope

rspicar@spcr.cz

Ivan Tučník
manažer pro institucionální vztahy a firemní odpovědnost CZ&SK

ivan.tucnik@eu.asahibeer.com

Mgr. Daniel Urban
statutární ředitel, předseda představenstva

daniel.urban@ocelarskaunie.cz

Ing. Jiří Vecka
ochrana ovzduší, emisní obchodování

vecka@tscr.cz

Ing. Martin Volný
finanční ředitel

martin.volny@brgroup.cz

Jiří Votruba
Business Sales & Delivery Executive

jiri.votruba@ibm.com

Ing. Bohdan Wojnar
strategický zástupce představenstva

bwojnar@spcr.cz

zpět