Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání

Expertní tým se zabývá problematikou trhu práce (např. vnitřní mobilita , agenturní zaměstnávání) a zaměstnaností (např. předvídání kvalifikačních potřeb, observatoře práce) a pracovněprávní a sociální legislativou (novela zákoníku práce, úprava důchodů). Vychází z úkolů daných Programovém prohlášení SP ČR  a témat nastolených v rámci sociálního dialogu. Schází se nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji.  Vytváří ad hoc skupiny k danému předpisu.

Předseda – víceprezident Mgr. Jan Rafaj, MBA
Tajemník – Mgr. Tereza Hejlová

Mgr. Tereza Hejlová
tajemnice expertního týmu

thejlova@spcr.cz

Ing. Kateřina Augustová

augustova@azzp.cz

Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti

sapesner@autosap.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky pro oblast zaměstnavatelských vztahů

jhlavackova@spcr.cz

Ing. Bohumil Mužík
konzultant pro oblast rozvoje lidských zdrojů

bmuzik@spcr.cz

Ing. Petr Ondráček
koordinátor sociálního dialogu a pracovní právo
útvar vnějších vztahů

petr.ondracek2@skoda-auto.cz

Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda týmu
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@residomo.cz

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
advokátka

randlova@randls.com

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

Ing. Kateřina Sakrýtová

sakrytova.katerina@recticel.cz

Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů

stanislav.schneidr@skoda-auto.cz

zpět