Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání

Expertní tým se zabývá problematikou trhu práce (např. vnitřní mobilita , agenturní zaměstnávání) a zaměstnaností (např. předvídání kvalifikačních potřeb, observatoře práce) a pracovněprávní a sociální legislativou (novela zákoníku práce, úprava důchodů). Vychází z úkolů daných Programovém prohlášení SP ČR  a témat nastolených v rámci sociálního dialogu. Schází se nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji.  Vytváří ad hoc skupiny k danému předpisu.

Předseda – víceprezident Mgr. Jan Rafaj, MBA
Tajemník – Mgr. Tereza Hejlová

Mgr. Tereza Hejlová
tajemnice expertního týmu

thejlova@spcr.cz

Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti

sapesner@autosap.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky pro oblast zaměstnavatelských vztahů

jhlavackova@spcr.cz

Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů

michal.kadera@skoda-auto.cz

Mgr. Ing. Martin Kotva
Legal and Compliance

martin.kotva.ext@siemens.com

Irena Krejzová

irena.krejzova@apps.cz

Ing. Olga Marečková
předsedkyně Výboru pro sociální dialog

olga.mareckova@synthesia.eu

David Mužík
HR Business Support Manager CZ&SK

david.muzik@asahibeer.cz

Ing. Petr Ondráček
koordinátor sociálního dialogu a pracovní právo
útvar vnějších vztahů

petr.ondracek2@skoda-auto.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda týmu
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@residomo.cz

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
advokátka

randlova@randls.com

Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů

stanislav.schneidr@skoda-auto.cz

JUDr. Ivana Šturmová
manažerka útvaru udržitelný rozvoj

ivana.sturmova@cez.cz

zpět