Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání

Expertní tým se zabývá problematikou trhu práce (např. vnitřní mobilita , agenturní zaměstnávání) a zaměstnaností (např. předvídání kvalifikačních potřeb, observatoře práce) a pracovněprávní a sociální legislativou (novela zákoníku práce, úprava důchodů). Vychází z úkolů daných Programovém prohlášení SP ČR  a témat nastolených v rámci sociálního dialogu. Schází se nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji.  Vytváří ad hoc skupiny k danému předpisu.

Předseda: víceprezident Mgr. Jan Rafaj, MBA
Tajemník: Mgr. Tereza Hejlová

Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda týmu
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@heimstaden.cz

Mgr. Tereza Hejlová
tajemnice expertního týmu

thejlova@spcr.cz

Gabriela Bechynská
Senior Manager, Government Public Affairs EMEA

gabriela.bechynska@lego.com

Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti

sapesner@autosap.cz

Filip Franek
Public Policy Managera CZ & SK

filfra@amazon.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
Poradkyně generální ředitelky pro pracovněprávní vztahy

jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
členka
právník, poradce generální ředitelky

jhlavackova@spcr.cz

JUDr. Květuše Hrubá
vedoucí personalista
vedoucí personalista

kvetuse.hruba@ghh-bonatrans.com

Zuzana Chapmanová
Global Operations Lead and Head of P&O

zuzana.chapmanova@lego.com

Milan Chládek
HR IR & Labour Law Manager

milan.chladek@siemens.com

Mgr. Milena Jabůrková, MA
viceprezidentka SP ČR

mjaburkova@spcr.cz

Ing. Petr Ondráček
koordinátor sociálního dialogu a pracovní právo
útvar vnějších vztahů

petr.ondracek2@skoda-auto.cz

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

zpět