Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání

Expertní tým se zabývá problematikou trhu práce (např. vnitřní mobilita , agenturní zaměstnávání) a zaměstnaností (např. předvídání kvalifikačních potřeb, observatoře práce) a pracovněprávní a sociální legislativou (novela zákoníku práce, úprava důchodů). Vychází z úkolů daných Programovém prohlášení SP ČR  a témat nastolených v rámci sociálního dialogu. Schází se nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji.  Vytváří ad hoc skupiny k danému předpisu.

Předseda: víceprezident Mgr. Jan Rafaj, MBA
Tajemník: Mgr. Tereza Hejlová

Mgr. Jan Rafaj, MBA
předseda týmu
viceprezident - zaměstnavatelská oblast a sociální dialog

jan.rafaj@heimstaden.cz

Mgr. Tereza Hejlová
tajemnice expertního týmu

thejlova@spcr.cz

Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti

sapesner@autosap.cz

Mgr. Ing. Martin Kotva
Legal and Compliance

martin.kotva.ext@siemens.com

Ing. Bohumil Mužík
konzultant pro oblast rozvoje lidských zdrojů

bmuzik@spcr.cz

Ing. Petr Ondráček
koordinátor sociálního dialogu a pracovní právo
útvar vnějších vztahů

petr.ondracek2@skoda-auto.cz

JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
advokátka

randlova@randls.com

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů

stanislav.schneidr@skoda-auto.cz

zpět