Expertní tým pro digitální ekonomiku

Expertní tým se zabývá otázkami týkajícími se digitální oblasti, kam patří zejména ochrana dat, Průmysl 4.0, rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, eGovernment a financování ICT. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předsedkyně: Milena Jabůrková

Tajemník: Ondřej Ferdus

 
Mgr. Milena Jabůrková, MA
viceprezidentka/členka představenstva

milena_jaburkova@cz.ibm.com
mjaburkova@spcr.cz

Ing. Jiří Holoubek
člen představenstva SP ČR
prezident

holoubek@electroindustry.cz

Mgr. Ondřej Ferdus
tajemník, zástupce ředitele sekce
manažer pro digitální ekonomiku

oferdus@spcr.cz

Radek Špicar, M. Phil.
viceprezident - hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu

rspicar@spcr.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Petr Domín
Executive Vice President

petr.domin@huhtamaki.com

Radim Horák
Business Development Specialist

radim.horak@abra.eu

Ing. Pavel Janák
Information Security Specialist

pavel.janak@innogy.com

Michal Jedlička
specialista evropské agendy
S pro evropskou agendu

michal.jedlicka@cez.cz

Lumír Kaplan
viceprezident IT pro Česko a střední Evropu

lumir.kaplan@dhl.com

Rostislav Kocman
manažer pro PR, Public Affairs & regulaci

rostislav.kocman@ispalliance.cz

Ing. Pavel Machula, Ph.D.
vedoucí sekce IT bezpečnosti

Pavel.Machula@unipetrol.cz

Ing. Martin Procházka
předseda představenstva
předseda představenstva

prochazka@oksystem.cz

Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace

jiri.reiss@schp.cz

Ing. David Stádník
vedoucí projektu a analytik

david.stadnik@ictu.cz

Petr Šrámek, MBA
Managing Director, Co-founder

sramek@suincubator.ai

Ing, David Vandrovec
místopředseda představenstva

dvandrovec@aitat.cz

Milan Zubíček
manažer pro vztahy s veřejnou správou, střední a východní Evropa
Policy Senior Analyst

mzubicek@google.com

zpět