PS - Bezpečnost práce

Pracovní skupina se zabývá problematikou BOZP z pohledu zaměstnavatelů, zpracovává připomínky k připravovaným právním předpisům z této oblasti, projednává materiály a stanoviska Rady vlády pro BOZP, zástupci expertního týmu reprezentují stranu zaměstnavatelů také v Poradním výboru pro BOZP Evropské komise a EU-OSHA. Expertní tým při vytváření stanovisek klade důraz na zachování vysoké ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a omezení nadbytečných administrativních požadavků kladených při realizaci opatření BOZP na zaměstnavatele. 

Členy týmu tvoří vedoucí útvarů bezpečnosti z předních průmyslových podniků v ČR a nezávislí experti. Práce expertního týmu probíhá formou společných jednání, případně per rollam připomínkování připravované legislativy.

předseda: 
tajemník: Ing. Bc. Martina Kroupová
Ing. Jaroslav Bek

jaroslav.bek@volny.cz

Bc. Lenka Bočková, DiS.
vedoucí ekologické a pracovní ochrany

lenka.bockova@skoda-auto.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

Ing. Lukáš Kičmer
vedoucí oddělení BOZP, PO, OŽP

kicmer@ceps.cz

Ing. Bc. Martina Kroupová
tajemník
sekce zaměstnavatelská

mkroupova@spcr.cz

Ing. Pavel Nechvátal
manažer útvaru BOZP a ekologie

pavel.nechvatal@cez.cz

Jan Pavliš
Senior Application Enginner

jpavlis@mmm.com

Martin Röhrich
PO, BOZP, bezpečnostní agentury

martin.rohrich@rohrich.cz

Michal Šulc
bezpečnostní kultura v podniku, procesní bezpečnost

michal.sulc@crc.cz

zpět