Expertní tým pro hospodářskou politiku

Expertní tým se zabývá problematikou podmínek podnikatelského prostředí a hospodářského vývoje české ekonomiky, včetně základního směřování hospodářské politiky. Kromě průřezových strategických dokumentů a koncepčních námětů se věnuje tématům v oblastech ekonomiky, financování, investic či technických norem, kde zpracovává připomínky, doporučení a pozice k připravovaným návrhům.
Základním směřováním SP ČR v oblasti hospodářské strategie je silná konkurenceschopná ekonomika transformující výzvy do příležitostí a vytvářející kvalitní podmínky pro život v České republice jako země s potenciálem a rostoucí přidanou hodnotou.
Členy týmu tvoří experti z různých oblastí, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií a národní i evropské legislativy z pohledu vlivu na podnikání a ekonomiku ČR. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi či společným jednáním. Základní seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Martin Jahn
Tajemník: Bohuslav Čížek
Ing. Martin Jahn, MBA
předseda expertního týmu
Board Member, Sales&Marketing
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
tajemník expertního týmu
ředitel Sekce hospodářské politiky
zpět