Expertní tým pro hospodářskou politiku

Expertní tým se zabývá problematikou podmínek vývoje ekonomiky a průmyslu, zejména přístupem hospodářské politiky v oblastech ekonomiky, financování, investic a technických norem. Zpracovává připomínky, doporučení a pozice k připravovaným návrhům a nabízí dílčí či koncepční náměty na zlepšování podnikatelského prostředí ČR.

Členy týmu tvoří experti z různých oblastí, kteří dokážou posoudit konkrétní návrhy strategií a národní i evropské legislativy z pohledu vlivu na podnikání a ekonomiku ČR. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobními konzultacemi, jednáním specializovaných pracovních skupin či společným jednáním. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti investičního prostředí a podpory investic a v Prioritách a požadavcích v oblasti dopravy a stavební infrastruktury. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Radek Špicar
Tajemník:  Bohuslav Čížek (bcizek@spcr.cz)

Radek Špicar, M. Phil.
předseda expertního týmu
viceprezident - hospodářská politika, konkurenceschopnost a podpora exportu
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
tajemník expertního týmu
ředitel Sekce hospodářské politiky
zpět