PS 2 Finance

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
tajemník
ekonom - analytik
Nathalie Binet
Head of Prague office
Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
manažer strategických projektů
Andrea Ferjenčíková
Institutional officer - Prague office
Michal Holzer
Ing. Martin Ježek
Business Development Director
Ing. Jiří Jirásek
předseda představenstva a generální ředitel
Mgr. Michal Kadera, LL.M.
vedoucí vnějších vztahů
Pavel Křivonožka
člen představenstva
Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Petr Tomek
Head of Group Treasury
Marek Unčovský
předseda představenstva
Ing. Soňa van Deelenová
generální ředitelka
Ing. Veronika Vohlídková
ředitelka legislativně-strategického odboru
zpět