PS 2 Finance

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
tajemník
ekonom - analytik
Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
manažer strategických projektů
Ing. Martin Ježek
Business Development Director
Ing. Petr Řáda
public sector leader
Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů
Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
Ing. Ivo Škrabal
člen představenstva
Petr Tomek
Head of Group Treasury
Marek Unčovský
předseda představenstva
Ing. Soňa van Deelenová
generální ředitelka
Ing. Veronika Vohlídková
ředitelka legislativně-strategického odboru
zpět