PS 2 Finance

Ing. Pavel Brychta
manager strategických energ. dokumentů

pavel.brychta@cgoa.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Ladislav Dvořák, CSc.
manažer strategických projektů

ldvorak@csas.cz

Ing. Martin Ježek
Business Development Director, Grafton Recruitment s.r.o.

martin.jezek@grafton.cz

Ing. Petr Řáda
public sector leader

rada@cz.ibm.com

Mgr. Stanislav Schneidr
útvar vnějších vztahů

stanislav.schneidr@skoda-auto.cz

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice
manažer pro dopravu a investice

jsebesta@spcr.cz

Ing. Ivo Škrabal
pověřen řízením Úseku finančních záležitostí

skrabal@cmzrb.cz

Ing. Vladimír Štípek
ekonom - analytik

vstipek@spcr.cz

Petr Tomek
Head of Group Treasury

petr.tomek@cez.cz

Ing. Veronika Trčková
obchodní ředitelka

trckova.veronica@gmail.com

Marek Unčovský
předseda představenstva

uncovsky@rn-solutions.cz

zpět