Expertní tým pro vzdělávání

Zabývá se projednáváním a přípravou stanovisek ke všem oblastem vzdělávání, tj. předškolního, základního, středního a vysokoškolského vzdělávání, včetně oblasti dalšího profesního vzdělávání (celoživotního učení). Tým je složen ze zástupců podniků, spolupracujících škol, asociací zaměstnavatelů a významných odborníků v oblasti vzdělávání. Vytváří ad-hoc pracovní skupiny pro projednávání konkrétních témat

Předseda:

Mgr. Milena Jabůrková, MA

Tajemník:

Ing. Miloš Rathouský

Mgr. Milena Jabůrková, MA
předsedkyně expertního týmu
viceprezidentka SP ČR

mjaburkova@spcr.cz

Ing. Miloš Rathouský
tajemník expertního týmu
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
jednatel

eduard.palisek@siemens.com

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity

prorektor.stud@muni.cz

Ing. Jiří Dvorný
Coordinator of technical trainings

jiri.dvorny@skoda-auto.cz

Ing. Jana Hajdová
Payroll a HR Outsourcing Team leader

jana.hajdova@pkfapogeo.cz

Ing. Pavel Kahl
jednatel

kapa@helago-cz.cz

doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
ředitel ústavu

petr.kolar@fs.cvut.cz

Mgr. Dagmar Kužvartová
ředitelka sekce zaměstnavatelské

dkuzvartova@spcr.cz

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA
Prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

jan.polak@ruk.cuni.cz

zpět