Expertní tým pro vzdělávání

Zabývá se projednáváním a přípravou stanovisek ke všem oblastem vzdělávání, tj. předškolního, základního, středního a vysokoškolského vzdělávání, včetně oblasti dalšího profesního vzdělávání (celoživotního učení). Tým je složen ze zástupců podniků, spolupracujících škol, asociací zaměstnavatelů a významných odborníků v oblasti vzdělávání.

Předseda: Mgr. Milena Jabůrková, MA
Tajemník: Ing. Miloš Rathouský

Ing. Dagmar Divišová
konzultantka

ddivisova@nadacedb.cz

Ing. Pavel Ešner
referent pro vnitřní vztahy a statistiku

sapesner@autosap.cz

Ing. Jozef Ficek
manažer HR Operations

jozef.ficek@pmi.com

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

Ing. Petra Jeřábková
personální ředitelka

petra.jerabkova@siemens.com

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
generální ředitel a předseda představenstva

pavel.juricek@brano.eu

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c
prezident

cma@cma.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit.klein@volny.cz

PhDr. Alexandra Králíková
vedoucí oddělení Plánovaní a organizace vzdělávání

alexandra.kralikova@skoda-auto.cz

Ing. Bohumil Mužík
konzultant pro oblast rozvoje lidských zdrojů

bmuzik@spcr.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

Ing. Pavel Puff
manažer útvaru Strategický nábor

pavel.puff@cez.cz

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

Ing. Pavel Roman, MBA
Head of Corporate Communications, Public Affairs Bosch Group CZ and SK

pavel.roman@cz.bosch.com

Ing. Jan Rýdl
předseda představenstva

jrydl@tosvarnsdorf.cz

Mgr. Vlastimil Šimíček
personální náměstek Krnovské opravny a strojírny, s.r.o.

simicek@kos.cz

Mgr. Hynek Vrbický
vedoucí personálního oddělení

vrbicky@oez.cz

Ing. Bohdan Wojnar
člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.

bohdan.wojnar@skoda-auto.cz

Ing. Ivo Žižka

ivo.zizka@trz.cz

zpět