Expertní tým pro vzdělávání

Zabývá se projednáváním a přípravou stanovisek ke všem oblastem vzdělávání, tj. předškolního, základního, středního a vysokoškolského vzdělávání, včetně oblasti dalšího profesního vzdělávání (celoživotního učení). Tým je složen ze zástupců podniků, spolupracujících škol, asociací zaměstnavatelů a významných odborníků v oblasti vzdělávání. Vytváří ad-hoc pracovní skupiny pro projednávání konkrétních témat

Předseda: Mgr. Milena Jabůrková, MA
Tajemník: Ing. Miloš Rathouský

Petr Dadák
hlavní technik VN a NN

petr.dadak@egd.cz

Ing. Jiří Dvorný
Coordinator of technical trainings

jiri.dvorny@skoda-auto.cz

Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti

sapesner@autosap.cz

Ing. Jozef Ficek
manažer HR Operations

jozef.ficek@pmi.com

Mgr. Lukáš Grolmus
ředitel oddělení marketingu a komunikace

grolmus@ekokom.cz

Ing. Štěpán Harašta
legislativa vzdělávání, odborné školství

vortep@seznam.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
Poradkyně generální ředitelky pro pracovněprávní vztahy

jhejdukova@spcr.cz

Mgr. Milena Jabůrková, MA
viceprezidentka SP ČR

mjaburkova@spcr.cz

Ing. Jaromír Janoš
jednatel

janos@trexima.cz

Ing. Petra Jeřábková
personální ředitelka

petra.jerabkova@siemens.com

Ing. Pavel Kahl
jednatel

kapa@helago-cz.cz

Kristina Kosatíková
Corporate Citizenship and Corporate Affairs Professional

kristina_kosatikova@cz.ibm.com

Ing. Zdeněk Pilz
místopředseda představenstva

zdenek.pilz@ictu.cz

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

mrathousky@spcr.cz

Ing. Jan Rýdl, MBA
generální ředitel

jrydljr@tosvarnsdorf.cz

Barbora Schelová, PhD., MBA
personální a provozní ředitelka HR

barbora.schelova@cz.bosch.com

Ing. Silvie Skyvová
senior ředitelka Engineering a ICT

silvie.skyvova@meopta.com
silvie.skyvova@optickyklastr.cz

Ing. Eva Vodenková
personální a provozní ředitelka (HR)

vodenkova@oksystem.cz

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
člen vědecké rady

petr.zuna@fs.cvut.cz

Ing. Ivo Žižka
ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, člen představenstva

ivo.zizka@trz.cz

zpět