Expertní tým pro výzkum, vývoj a inovace

Expertní tým se zabývá podmínkami aplikovaného výzkumu a zlepšováním nastavení celkového prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Činí tak prostřednictvím definování prioritních aktivit a problémů, předkládá koncepční návrhy, podílí se na znění stanovisek a výzev. Finální pozice jsou tvořeny s ohledem na rovné podmínky různých segmentů VaVaI, reálný dopad výstupů na konkurenceschopnost ČR a dlouhodobou kolaboraci firemní a výzkumné sféry.

Tým tvoří představitelé odvětvových svazů, firem, výzkumných organizací a partnerských institucí. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobních konzultací, společných jednání a zahrnuje i zastupování vybranými členy na jednáních s relevantními subjekty. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

Předseda: Eduard Palíšek
Tajemník: Jan Proksch

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
předseda expertního týmu
jednatel

eduard.palisek@siemens.com

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
vedoucí organizační jednotky

jaroslav.machan2@skoda-auto.cz

Ing. Rut Bízková
nezávislá konzultantka

rut.bizkova@gmail.com

RNDr. Marek Blažka
nezávislý konzultant

blazka@vavpro.cz

Ing. Zdeněk Brtník
technický ředitel

zbrtnik@tenza.cz

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

bcizek@spcr.cz

Ing. Josef Dvornák
zástupce předsedy

jdvornak@upv.cz

Ing. Zbyněk Frolík
řídící společník a jednatel

zfrolik@linet.cz

Mgr. Ivo Hain
finanční ředitel a předseda představenstva

hain@svum.cz

Ing. Jiří Holoubek
člen představenstva
prezident

jiri.holoubek@ljfuture.cz

Mgr. Zuzana Hottmarová
EU Fund Project Manager

zuzana.hottmarova@siemens.com

Ing. Miroslav Janeček, CSc.
člen předsednictva

janecek@avo.cz

Ing. Josef Kašpar
generální ředitel a předseda představenstva

kaspar@vzlu.cz

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA

pkavalir@ntc.zcu.cz

Ing. Jan Kleindienst, PhD.
ředitel IBM Watson Al Lab

jankle@cz.ibm.com

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
předseda

petr.konvalinka@tacr.cz

Ing. Karel Kouřil, Ph.D.
člen správní rady

kouril@finaltools.cz

Ing. Libor Kraus
předseda představenstva

libor.kraus@comtesfht.cz

Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace

krcmarova@autosap.cz

Mgr. Aleš Laciok, MBA
manažer projektů výzkum a vývoj

ales.laciok@cez.cz

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
člen Akademické rady Akademie věd ČR

joe@isibrno.cz

Ing. Martin Mana
ředitel odboru

martin.mana@czso.cz

Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda

neumajer@avo.cz

Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
jednatel a výkonný ředitel

jaroslav.pindor@mmvyzkum.cz

Ing. Jan Proksch
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky

jproksch@spcr.cz

Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace

jiri.reiss@schp.cz

Ing. Radomír Zbožínek, jr.
jednatel

zbozinek@intemac.cz

zpět