Expertní tým pro výzkum, vývoj a inovace

Expertní tým se zabývá podmínkami aplikovaného výzkumu a zlepšováním nastavení celkového prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Činí tak prostřednictvím definování prioritních aktivit a problémů, předkládá koncepční návrhy, podílí se na znění stanovisek a výzev. Finální pozice jsou tvořeny s ohledem na rovné podmínky různých segmentů VaVaI, reálný dopad výstupů na konkurenceschopnost ČR a dlouhodobou kolaboraci firemní a výzkumné sféry.
Tým tvoří představitelé odvětvových svazů, firem, výzkumných organizací a partnerských institucí. Práce expertního týmu probíhá formou per rollam, osobních konzultací, společných jednání a zahrnuje i zastupování vybranými členy na jednáních s relevantními subjekty. Souhrn klíčových opatření, která SP ČR v této oblasti prosazuje, naleznete v Prioritách a požadavcích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Seznam prosazovaných opatření za všechny oblasti naleznete v Programovém prohlášení.

 

Předseda: Martin Jahn
Tajemník: Jan Proksch (jproksch@spcr.cz)
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
předseda expertního týmu
jednatel
Ing. Rut Bízková
nezávislá konzultantka
RNDr. Marek Blažka
nezávislý konzultant
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky
Mgr. Ivo Hain
finanční ředitel a předseda představenstva
Ing. František Hýbner
viceprezident
Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
předseda
doc.Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEn
jednatel
Ing. Libor Kraus
předseda představenstva
Mgr. Aleš Laciok, MBA
manažer projektů výzkum a vývoj
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
člen Akademické rady Akademie věd ČR
Ing. Šimon Budský
specialista pro VaVaI
Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel
Mgr. Zuzana Hottmarová
EU Fund Project Manager
Ing. Martin Hrdlička, PhD., MBA
Lenka Kaška
Corporate Affairs Director
Ing. Martin Mana
ředitel odboru
Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda
Ing. Miroslav Paclík, PhD.
zástupce předsedy
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Jan Smolík, Ph.D.
gestor rozvoje oborového výzkumu
Ing. František Svoboda
výrobní ředitel
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
čestný člen SP ČR
RNDr. David Uhlíř, Ph.D.
zástupce ředitele pro strategii
Zuzana Ullrichová, MA
Senior Cognitive Computing Consultant
Ing. Radomír Zbožínek, jr.
jednatel
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
člen vědecké rady
zpět