PS 1 - Konkurenceschopnost

Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Zbyněk Frolík
čestný člen
Ing. František Hýbner
sekretariát
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
člen Akademické rady AV ČR
Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka
Ing. Jan Smolík, Ph.D.
gestor rozvoje oborového výzkumu
Pavel Sobotka
jednatel
Ing. Martin Tax
jednatel
Ing. Radomír Zbožínek, jr.
jednatel
zpět