PS 2 - Strategické dokumenty

RNDr. Marek Blažka
předseda PS 2 nezávislý konzultant
Ing. Rut Bízková
nezávislá konzultantka
Ing. Šimon Budský
specialista pro VaVaI
Ing. Zbyněk Frolík
čestný člen
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva
doc.Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEn
jednatel
Ing. Libor Kraus
předseda představenstva
Mgr. Aleš Laciok, MBA
manažer projektů výzkum a vývoj
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Jan Smolík, Ph.D.
gestor rozvoje oborového výzkumu
Ing. František Svoboda
výrobní ředitel
zpět