PS 3 - Hodnocení a financování

Ing. Libor Kraus
předseda PS 3
předseda představenstva
Ing. Rut Bízková
nezávislá konzultantka
RNDr. Marek Blažka
nezávislý konzultant
RNDr. Martin Bunček, Ph.D.
ředitel
Ing. Michal Hrubý
ředitel
předseda představenstva
Ing. Josef Kašpar
generální ředitel a předseda představenstva
Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA
Ing. Karel Kouřil, Ph.D.
jednatel
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
vedoucí organizační jednotky
Ing. Martin Mana
ředitel odboru
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
jednatel a výkonný ředitel
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka
Ing. Jan Smolík, Ph.D.
gestor rozvoje oborového výzkumu
Ing. František Svoboda
výrobní ředitel
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
čestný člen SP ČR
Ing. Martin Tax
jednatel
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
člen vědecké rady
zpět