PS 5 - Daňové odpočty, veřejná podpora

Ing. Václav Neumajer
předseda PS 5
výkonný předseda
Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti
doc.Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEn
jednatel
Ing. Martin Mana
ředitel odboru
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Tomáš Uhlíř
Business Development Director
zpět