PS 5 - Daňové odpočty, veřejná podpora

Ing. Václav Neumajer
předseda PS 5
výkonný předseda
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
člen předsednictva
Ing. Karel Kouřil, Ph.D.
jednatel
Ing. Lucie Krčmářová
vedoucí pro regulatorní záležitosti a výzkum, vývoj a inovace
Ing. Martin Mana
ředitel odboru
Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.
jednatel a výkonný ředitel
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Tomáš Uhlíř
Business Development Director
zpět