PS 6 - Programy podpory

Ing. Rut Bízková
nezávislá konzultantka
Ing. Šimon Budský
specialista pro VaVaI
Ing. Pavel Ešner
zástupce ředitele, vzdělávání & sociální záležitosti
Mgr. Ivo Hain
finanční ředitel a předseda představenstva
Mgr. Zuzana Hottmarová
EU Fund Project Manager
Ing. Josef Kašpar
generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Pavel Komárek, CSc.
doc.Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEn
jednatel
Mgr. Aleš Laciok, MBA
manažer projektů výzkum a vývoj
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka
Ing. Jan Smolík, Ph.D.
gestor rozvoje oborového výzkumu
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng.
čestný člen SP ČR
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
člen vědecké rady
zpět