PS 7 - Průmyslová práva

Mgr. Kateřina Kusáková
vedoucí oddělení
Ing. Martin Mana
ředitel odboru
Ing. Jan Proksch
tajemník
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky
Ing. Mgr. Anna Sedláčková
ředitelka
Pavel Sobotka
jednatel
Ing. Martin Tax
jednatel
zpět