Expertní tým pro legislativu

Pracuje jako poradní orgán pro přípravu stanovisek za SP ČR k významným právním normám. Schází se nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji.  Vytváří ad hoc skupiny k danému předpisu. Připravuje odborné semináře pro členskou základnu.

Předseda: viceprezident Ing. František Chaloupecký
Tajemník: JUDr. Jitka Hlaváčková.

Ing. František Chaloupecký
předseda
generální ředitel a předseda představenstva

moran@dostav.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
tajemník

jhlavackova@spcr.cz

JUDr. Marie Brejchová, LLM
prezidentka

marie.brejchova@pre.cz

JUDr. Zdeněk Čáp
ředitel legislativně právního odboru

cap@scmvd.cz

Ing. Mgr. Antonín Heralecký
senior specialista

antonin.heralecky@net4gas.cz

JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik

jiri.hosek@unipetrol.cz

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit@klein.cz

Juraj Lipka
Podnikový právník CZ, SK & HU

Juraj.Lipka@pmi.com

Mgr. Karol Marsovszky, LL.M.
Viceprezident pro právní věci

karol.marsovszky@skoda.cz

PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA
manažer pro legislativu

maule@amsp.cz

Mgr. Milan Novotný
podnikový právník

m.novotny@ku.cz

Andrea Petrů
manažer pro obchod a vztahy s EU

petru@socr.cz

Simeon Popov
Senior Counsel

simeon.popov@siemens.com

JUDr. Jan Procházka
ředitel legislativního odboru

jan.prochazka@cz.ibm.com

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

Jan Svoboda
manažer útvaru 6120 - Právní podpora sítě a právní spory

jansvoboda@csas.cz

zpět