Expertní tým pro legislativu

Pracuje jako poradní orgán pro přípravu stanovisek za SP ČR k významným právním normám. Schází se nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji.  Vytváří ad hoc skupiny k danému předpisu. Připravuje odborné semináře pro členskou základnu.

předseda: viceprezident Ing. František Chaloupecký
tajemník: JUDr. Jitka Hlaváčková.

Ing. František Chaloupecký
předseda
generální ředitel a předseda představenstva

moran@dostav.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
tajemník
zástupkyně ředitelky pro oblast zaměstnavatelských vztahů

jhlavackova@spcr.cz

JUDr. Marie Brejchová, LLM
prezidentka

marie.brejchova@pre.cz

JUDr. Zdeněk Čáp
ředitel legislativně právního odboru

cap@scmvd.cz

JUDr. Ing. Petra Gříbková
vedoucí právník/koordinátor VIP projektů

gribkova@atlasconsulting.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka zaměstnavatelské sekce, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

jhejdukova@spcr.cz

Ing. Mgr. Antonín Heralecký
senior specialista

antonin.heralecky@net4gas.cz

Mgr. Ondřej Hořín
podnikový právník

ondrej.horin@veolia.com

JUDr. Jiří Hošek
poradce regulačních rizik

jiri.hosek@unipetrol.cz

Jana Kalvodová
Manager Regulatory & Fiscal Affairs

jana.kalvodova@pmi.com

Vít Klein, Ph.D.
expert pro oblast technického vzdělávání, vedoucí sektoru energetiky a ulitit

vit@klein.cz

JUDr. Petr Liška
Head of Legal Services

peliska@csas.cz

Mgr. Milan Novotný
podnikový právník

m.novotny@ku.cz

Ing. Ludmila Nutilová
poradkyně pro legislativní proces

lnutilova@spcr.cz

Andrea Petrů
manažer pro obchod a vztahy s EU

petru@socr.cz

JUDr. Jan Procházka
ředitel legislativního odboru

jan.prochazka@cz.ibm.com

Mgr. Diana Procházková
ředitelka sekce Služby společnosti

prochazkova@ceps.cz

JUDr. Aleš Ťoupalík
nepřiřazeno

Ales.Toupalik@unipetrol.cz

Mgr. Eva Václavíková
Legal Matters ArcelorMittal Europe

eva.vaclavikova@arcelormittal.com

Mgr. Lukáš Krejčí
právní odbor

Lukas.Krejci@skoda-auto.cz

zpět