Veletržní výbor

Výbor slouží k podpoře českého průmyslu a stavebnictví, ve smyslu jejich účasti na výstavách a veletrzích a ke koordinaci veletržních aktivit se zájmy průmyslových odvětví.

Hájí zájmy firem a je partnerem vlády a podporuje veletrhy jako jeden z nástrojů podpory exportu.

Podporuje kvalitu oborových veletrhů v ČR a kvalitu oficiálních účastí ČR, nebo jiných forem společné účasti firem, na veletrzích v zahraničí.

Posláním Výboru je koordinace účasti na domácích a zahraničních výstavách, hájení zájmů průmyslových odvětví v ČR a spolupráce se státní správou při zajišťování státní podpory pro oblast výstavnictví.

Výbor podporuje svou činností veletrhy jako vhodnou platformu pro prezentaci firem, vytváření obchodních vztahů, budování obchodních značek a zavádění výsledků výzkumu a inovací do praxe.

Informace o veletrzích a výstavách na webu MPO

Předseda výboru: Jan Wiesner

Mgr. Pavel Fára
tajemník
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

pfara@spcr.cz

Ing. Dušan Benža, CSc.
ředitel sekretariátu

zet.agro@post.cz

RNDr. Jiří Hynek

hynek@aobp.cz

Radoslav Klepáč
ředitel pro vnější vztahy

rklepac@bvv.cz

Ing. Miloslav Mašek, CSc.

masek@sps.cz

PhDr. Vlasta Mayerová

coka@coka.cz

Lenka Bartoníčková
alternát
Odbor poradenských služeb

bartonickova@scmvd.cz

Ing. Ludmila Hálková
alternát
zahraniční vztahy, realizace projektů, výstav a veletrhů

halkova@atok.cz

Ing. Tomáš Jungwirth
specialista pro Alternativní paliva, Autonomní řízení, Vnější vztahy a Statistiky

jungwirth@autosap.cz

Ing. Milan Kohout
alternát

kohout@jbxpromo.cz

Ing. Alena Krejčová
alternát
chemická legislativa

alena.krejcova@schp.cz

Ing. Tomáš Moravec
alternát
ředitel výstavby expozic

tmoravec@bvv.cz

Martin František Přívětivý
obchodní a marketingový ředitel

privetivy@abf.cz

Hana Semelková
tajemnice svazu

info@svsb.cz

Ing. Kristýna Stejskalová
alternát

stejskalova@aibp.cz

Ing. Marie Alžběta Vopálenská
výkonná ředitelka

vopalenska@acri.cz

zpět