Expertní tým pro zdravotnictví

V expertním týmu pro zdravotnictví jsou zastoupeny členské společnosti a svazy z oblastí výroby a distribuce zdravotnických prostředků, farmakologie, zdravotního pojištění, poskytovaní zdravotní péče a výroby potravin. Expertní tým podle odboru zájmů svých členů vytvořil sekci výrobců zdravotnické techniky, sekci zdravotnickou a zdravotních pojišťoven a sekci potravinářskou. Účelem týmu je umožnit členům vyjadřovat se ke strategickým dokumentům a k návrhům právních předpisů zejména v oblasti zdravotnictví, zdravotního pojištění a zdravotních požadavků na potraviny apod. Tým se schází podle potřeby, nejméně 2x ročně.

předseda: MUDr. Miroslav Palát

tajemník: Ing. Bc. Martina Kroupová

MUDr. Miroslav Palát, MBA
předseda Expertního týmu
prezident asociace

miroslav.palat@czechmed.cz

Ing. Bc. Martina Kroupová, MBA
tajemník
sekce zaměstnavatelská

mkroupova@spcr.cz

Lenka Kaška
Corporate Affairs Director

lenka.kaska@pfizer.com

Mgr. Dagmar Kužvartová
ředitelka sekce zaměstnavatelské

dkuzvartova@spcr.cz

Tomáš Pala
Corporate Affairs Manager

tomas.pala@zentiva.com

MUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
vedoucí oddělení Zdravotní sekce a ergonomie

jiri.prokop2@skoda-auto.cz

zpět