Expertní tým pro zdravotnictví

V expertním týmu pro zdravotnictví jsou zastoupeny členské společnosti a svazy z oblastí výroby a distribuce zdravotnických prostředků, farmakologie, zdravotního pojištění, poskytovaní zdravotní péče a výroby potravin. Expertní tým podle odboru zájmů svých členů vytvořil sekci výrobců zdravotnické techniky, sekci zdravotnickou a zdravotních pojišťoven a sekci potravinářskou. Účelem týmu je umožnit členům vyjadřovat se ke strategickým dokumentům a k návrhům právních předpisů zejména v oblasti zdravotnictví, zdravotního pojištění a zdravotních požadavků na potraviny apod. Tým se schází podle potřeby, nejméně 2x ročně.

předseda: MUDr. Miroslav Palát, člen představenstva  SP ČR

tajemník: Ing. Bc. Martina Kroupová

MUDr. Miroslav Palát, MBA
předseda Expertního týmu
prezident asociace

miroslav.palat@czechmed.cz

Ing. Bc. Martina Kroupová
tajemník
sekce zaměstnavatelská

mkroupova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
zástupkyně ředitelky sekce

jhejdukova@spcr.cz

MUDr. Tomáš Jedlička
jednatel

wingmedcz@gmail.com

Ing. Petr Jonák
ředitel pro korporátní a vnější záležitosti

pjonak@spcr.cz
petr.jonak@t-mobile.cz

Ing. Vladimír Kothera
konzultant

vladimir.kothera@next-clinics.com

Monika Krejčí
Public Affairs Manager CZ, SK

monika.matyastikova@asahibeer.cz

MUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
vedoucí oddělení Zdravotní sekce a ergonomie

jiri.prokop2@skoda-auto.cz

zpět