Veletržní výbor

Výbor slouží k podpoře českého průmyslu a stavebnictví, ve smyslu jejich účasti na výstavách a veletrzích a ke koordinaci veletržních aktivit se zájmy průmyslových odvětví.

Hájí zájmy firem a je partnerem vlády a podporuje veletrhy jako jeden z nástrojů podpory exportu.

Podporuje kvalitu oborových veletrhů v ČR a kvalitu oficiálních účastí ČR, nebo jiných forem společné účasti firem, na veletrzích v zahraničí.

Posláním Výboru je koordinace účasti na domácích a zahraničních výstavách, hájení zájmů průmyslových odvětví v ČR a spolupráce se státní správou při zajišťování státní podpory pro oblast výstavnictví.

Výbor podporuje svou činností veletrhy jako vhodnou platformu pro prezentaci firem, vytváření obchodních vztahů, budování obchodních značek a zavádění výsledků výzkumu a inovací do praxe.

Informace o veletrzích a výstavách na webu MPO

Předseda výboru: Jan Wiesner

předseda výboru

Václavské náměstí 831/21
113 60  Praha 1

Tel.: 224 109 312
wiesner@kzps.cz

tajemník

Mgr. Pavel Fára
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
pfara@spcr.cz

Ing. Dušan Benža, CSc.
ředitel

Tel.: 541 235 256
zet.agro@post.cz

Irena Buliřová
tajemnice svazu

Tel.: 723 640 237
svb@svbi.cz

Ing. Jiří Carda
prezident

Tel.: 543 332 033
jcarda@sundrive.cz

Tel.: 222 361 884
cesal@atok.cz

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda představenstva

Tel.: 224 109 312
predseda@scmvd.cz

Ing. Josef Hlavinka
ředitel

Tel.: 541 142 681
dir@svazslevaren.cz

RNDr. Jiří Hynek
prezident a výkonný ředitel

Tel.: 224 235 320
hynek@aobp.cz

Radoslav Klepáč
ředitel pro vnější vztahy

Tel.: 541 151 111
rklepac@bvv.cz

Ing. Jiří Marek
předseda

Tel.: 474 624 251
czechwateralliance@gmail.com

Ing. Miloslav Mašek, CSc.
generální ředitel

Tel.: 224 951 350
masek@sps.cz

PhDr. Vlasta Mayerová
tajemnice

Tel.: 577 525 230
coka@coka.cz

PhDr. Jan Novotný
ředitel stragie a Public Affairs

Tel.: 220 103 235
j.novotny@incheba.cz

Tel.: 224 211 623
paclik@sst.cz

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel

Tel.: 261 213 623
proks@electroindustry.cz

Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace

Tel.: 266 793 793
jiri.reiss@schp.cz

Ing. Miroslav Konvalina
PR manažer

Tel.: 233 323 885
konvalinka@autosap.cz

Martin František Přívětivý
obchodní a marketingový ředitel

Tel.: 225 291 126
privetivy@abf.cz

Ing. Marie Alžběta Vopálenská
výkonná ředitelka

Tel.: 234 689 202
vopalenska@acri.cz

zpět