Veletržní výbor

Výbor slouží k podpoře českého průmyslu a stavebnictví, ve smyslu jejich účasti na výstavách a veletrzích a ke koordinaci veletržních aktivit se zájmy průmyslových odvětví.

Hájí zájmy firem a je partnerem vlády a podporuje veletrhy jako jeden z nástrojů podpory exportu.

Podporuje kvalitu oborových veletrhů v ČR a kvalitu oficiálních účastí ČR, nebo jiných forem společné účasti firem, na veletrzích v zahraničí.

Posláním Výboru je koordinace účasti na domácích a zahraničních výstavách, hájení zájmů průmyslových odvětví v ČR a spolupráce se státní správou při zajišťování státní podpory pro oblast výstavnictví.

Výbor podporuje svou činností veletrhy jako vhodnou platformu pro prezentaci firem, vytváření obchodních vztahů, budování obchodních značek a zavádění výsledků výzkumu a inovací do praxe.

Informace o veletrzích a výstavách na webu MPO

Předseda výboru: Jan Wiesner

Tajemník: Mikuláš Nozar mnozar@spcr.cz

předseda výboru

Václavské náměstí 831/21
113 60  Praha 1

Ing. Dušan Benža, CSc.
ředitel sekretariátu

Zemědělská 1665/1
613 00  Brno

Ing. Jiří Carda
prezident

Fišova 424/28
602 00  Brno

Těšnov 1163/5
110 00  Praha

JUDr. Rostislav Dvořák

Václavské náměstí 831/21
110 00  Praha

Ing. Josef Hlavinka
ředitel

Technická 2896/2
616 00  Brno

RNDr. Jiří Hynek
prezident a výkonný ředitel
Radoslav Klepáč
ředitel pro vnější vztahy

Výstaviště 405/1
603 00  Brno

Ing. Jiří Marek
předseda

Kadaňská 3546/41
430 03  Chomutov

PhDr. Vlasta Mayerová
tajemnice

Politických vězňů 1419/11
110 00  Praha

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel

Zelený pruh 95/97
140 00  Praha

Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA
sekretář pro výzkum, vývoj a inovace

Rubeška 393/7
190 00  Praha

alternát

Lenka Bartoníčková

Václavské náměstí 831/21
110 00  Praha

alternát

Ing. Ludmila Hálková
zahraniční vztahy, realizace projektů, výstav a veletrhů

Těšnov 1163/5
110 00  Praha

Ing. Petr Hostek, MBA, dr.h.c.
generální ředitel
Ing. Tomáš Jungwirth
specialista pro Alternativní paliva, Autonomní řízení, Vnější vztahy a Statistiky

Budějovická 1550/15a
140 00  Praha

alternát

Ing. Milan Kohout
místopředseda představenstva
Tomáš Kotrč, MBA
člen dozorčí rady

Beranových 667
199 00  Praha

alternát

Ing. Alena Krejčová
chemická legislativa

Rubeška 393/7
190 00  Praha

Ing. Štěpánka Lubinová
výkonná manažerka
PhDr. Blanka Markovičová, CSc.
vnější vztahy - tisková mluvčí

Politických vězňů 1419/11
110 00  Praha

alternát

Ing. Tomáš Moravec
ředitel výstavby expozic

Výstaviště 405/1
603 00  Brno

Martin František Přívětivý
generální ředitel

Beranových 667
199 00  Praha

alternát

Ing. Kristýna Stejskalová
zástupkyně ředitela
Eva Svobodová, MBA
členka představenstva a generální ředitelka

Sokolovská 100/94
186 00  Praha

Ing. Jiří Šařec
výkonný ředitel

Na Pankráci 1618/30
140 00  Praha

Ing. Marie Alžběta Vopálenská

Pobřežní 224/20
186 00  Praha