Sekce mezinárodních vztahů

Sekce mezinárodních vztahů odpovídá za aktivity v oblasti ekonomické diplomacie, obchodní politiky a vybraných témat na úrovni Evropské unie. Zajišťuje podnikatelské mise, organizuje incomingové mise do České republiky, odborné semináře, obchodní setkání se zahraničními partnery, účast firem na zahraničních veletrzích a další aktivity, které představují významnou část podpory exportu. Věnuje se také lobbingu v oblasti ekonomické diplomacie a exportního financování, analytické činnosti nebo koordinaci expertního týmu SP ČR pro EU.

Odborníci z této sekce zpracovávají podklady a stanoviska vztahující se k mezinárodnímu obchodu, společné obchodní politice, vnitřnímu trhu a dalším souvisejícím oblastem. Dále koordinují působení Svazu v mezinárodních a evropských organizacích zaměstnavatelů a podnikatelů. Řídí činnost stálé delegátky SP ČR při BusinessEurope a úzce spolupracují s Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu (CEBRE).

 Evropská unie Evropský parlament  Evropská rada
 Evropská komise Evropský hospodářský
a sociální výbor
 Evropský semestr
 CEBRE  Podnikatelská mise  Podnikatelské fórum
 Podpora exportu  Podpora podnikání  Rozvojová spolupráce
Veletrhy Vnitřní trh Zahraniční obchod
Lukáš Martin, MA
Lukáš Martin, MA
ředitel

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Mgr. Pavel Fára
zástupce ředitele pro EU

Tel.: 225 279 405
pfara@spcr.cz

Mgr. Sabina Tančevová
manažerka pro mezinárodní vztahy

Tel.: 225 279 402
stancevova@spcr.cz

Eliška Ďomin
asistentka mezinárodních vztahů

Tel.: 225 279 407
edomin@spcr.cz

Mgr. Tomáš Hodač
manažer pro EU a mezinárodní organizace

Tel.: 225 279 406
thodac@spcr.cz

Mgr. Olga Rozsívalová
manažerka pro EU a mezinárodní organizace

Tel.: 225 279 407
orozsivalova@spcr.cz

Ing. Petra Šeráková Jiránková
manažerka pro mezinárodní vztahy

Tel.: 225 279 404
pserakova@spcr.cz

zpět