Sekce zaměstnavatelská

Sekce zaměstnavatelská zpracovává podklady a připomínky k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům v oblastech pracovněprávní legislativy, například k zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, pracovnělékařským službám a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sleduje a připomínkuje rozsáhlé téma sociálních systémů a veškerou legislativu ovlivňující rozvoj lidských zdrojů. V gesci má také oblast vzdělávání, zejména podporu technického školství.

Odborníci z této sekce také spolupracují na přípravě stanovisek k evropské legislativě, například vysílání zaměstnanců do zahraničí v rámci EU. Zastřešují agendu zaměstnávání cizinců ze třetích zemí (Program kvalifikovaný zaměstnanec, Zácvik). Sekce organizuje semináře pro firmy, kulaté stoly a diskuzní fóra. Svou činnost opírá o expertní týmy a pracovní skupiny a zpětnou vazbu získává od zástupců nejen členských firem.

Oblasti, na kterých sekce pracuje:

JUDr. Eva Martinicová, LL.M.
JUDr. Eva Martinicová, LL.M.
ředitelka

Tel.: 225 279 306
emartinicova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
zástupkyně ředitelky sekce

Tel.: 225 279 301
jhejdukova@spcr.cz

Mgr. Tereza Hejlová
manažerka pro zaměstnávání cizinců a projekty

Tel.: 225 279 303
thejlova@spcr.cz

Mgr. Miroslav Horký
právník

Tel.: 225 279 304
mhorky@spcr.cz

Ing. Bc. Martina Kroupová
manažerka pro BOZP a zdravotnictví

Tel.: 225 279 816, 605 167 995
mkroupova@spcr.cz

Ing. Miloš Rathouský
manažer pro vzdělávání a trh práce, zástupce ředitelky sekce

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Bc. Andrea Sedláčková
specialista pro projekty

Tel.: 225 279 809
asedlackova@spcr.cz

Kateřina Tomková
specialista pro projekty

Tel.: 225 279 809
ktomkova@spcr.cz

zpět