Sekce zaměstnavatelská

Sekce zaměstnavatelská zpracovává podklady a připomínky k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům v oblastech pracovněprávní i obecné legislativy, například k zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, pracovnělékařským službám, občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích, registru smluv nebo k veřejným zakázkám, a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sleduje a připomínkuje rozsáhlé téma sociálních systémů a veškerou legislativu ovlivňující rozvoj lidských zdrojů. Dále odborně řeší boj s korupcí, soudní, insolvenční a exekuční řízení či snižování administrativní zátěže. V gesci má  také oblast vzdělávání, zejména podporu technického školství.

Odborníci z této sekce také spolupracují na přípravě stanovisek k evropské legislativě, například vysílání zaměstnanců do zahraničí v rámci EU. Zastřešují agendu zaměstnávání cizinců ze třetích zemí (Projekt Ukrajina, Režim Ukrajina, Zácvik), zdravotně postižených občanů či odsouzených. Sekce organizuje semináře pro firmy, kulaté stoly a diskuzní fóra. Svou činnost opírá o expertní týmy a pracovní skupiny a zpětnou vazbu získává od zástupců nejen členských firem.

Oblasti, na kterých sekce pracuje:

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
ředitelka, zástupkyně GŘ pro vnitřní záležitosti a legislativu

Tel.: 225 279 301
jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky pro trh práce a legislativu

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Mgr. Tereza Hejlová

Tel.: 225 279 303
thejlova@spcr.cz

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání a kohezní politiku

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Mgr. Renáta Zbranková

Tel.: 225 279 304
rzbrankova@spcr.cz

Pavel Bulín

Tel.: 225 279 304
pbulin@spcr.cz

Ing. Bc. Martina Kroupová

Tel.: 225 279 305
mkroupova@spcr.cz

Ing. Bohumil Mužík

Tel.: 225 279 302
bmuzik@spcr.cz

Bc. Andrea Sedláčková

Tel.: 225 279 809
asedlackova@spcr.cz

zpět