Sekce komunikace

Zpracovává a předává informace členům Svazu, médiím i široké veřejnosti. Zaměřuje se na aktuální dění a kopíruje tak širokou agendu Svazu, zároveň otevírá i větší témata. Komunikuje rozmanité oblasti od vzdělávání a trhu práce, přes ekonomické, energetické a environmentální otázky až po problematiku EU či mezinárodního obchodu a legislativy.

Odborníci ze sekce se specializují na komunikaci s médii a zabezpečují přenos názorů největšího zaměstnavatelského svazu k široké i odborné veřejnosti.  Starají se o členskou základnu a komunikaci se členy, pravidelně rozesílají členům e-newsletter a vydávají časopis Spektrum. Organizují jednání s individuálními i kolektivními členy. Pro důležité aktivity poskytují členům Svazu či jeho klíčovým partnerům záštitu, za zvýhodněných podmínek pak propagaci v časopisu Spektrum. Aktuální dění sledují a komunikují na sociálních sítích. V Sekci komunikace také vznikají ankety oslovující 11 000 členů Svazu.

Ing. Eva Veličková
Ing. Eva Veličková
ředitelka, aktuálně na mateřské dovolené

Tel.: 225 279 503
evelickova@spcr.cz

Ing. Jan Stuchlík
manažer pro komunikaci se členskou základnou, pověřen zastupováním ředitelky sekce

Tel.: 225 279 506
jstuchlik@spcr.cz

Ing. Ondřej Gbelec
manažer projektového řízení a interní komunikace

Tel.: 225 279 504
ogbelec@spcr.cz

Mgr. Václav Rokyta
PR manažer

Tel.: 225 279 504
vrokyta@spcr.cz

Mgr. Tereza Řezníčková
PR manažerka

Tel.: 225 279 505
treznickova@spcr.cz

zpět