Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR

Miroslav Hažer, MSc, MBA
Miroslav Hažer, MSc, MBA
ředitel

Tel.: 225 279 503
mhazer@spcr.cz

Ing. Miroslav Veselka
manažer vnějších vztahů, odborný garant podnikatelských misí, manažer Klubu SP ČR

mveselka@spcr.cz

Eliška Ďomin
asistentka sekce vnějších vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 407
edomin@spcr.cz

Ing. Ivana Javorová
manažerka podnikatelských misí a akcí SP ČR

ijavorova@spcr.cz

Dominik Joza
specialista podnikatelských misí a akcí SP ČR

djoza@spcr.cz

Ing. Helena Kotková
manažerka vnějších vztahů

Tel.: 225 279 404
hkotkova@spcr.cz

Ing. Martin Natafaluši
manažer vnějších vztahů

Tel.: 225 279 406
mnatafalusi@spcr.cz

zpět