Výbor pro záležitosti průmyslu

Výbor pro záležitosti průmyslu

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 203
bcizek@spcr.cz

Výbor pro záležitosti průmyslu, Pracovní skupina pro energetiku a klima, Skupina pro průmyslovou politiku

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

Duhová 2/1444
140 00  Praha

Tel.: 211 042 509
zuzana.krejcirikova@cez.cz

Pracovní skupina pro energetiku a klima (alternát), Skupina pro průmyslovou politiku (alternát)

Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant

K Elektrárně 227
533 12  Chvaletice

p.farkac@7group.cz

Pracovní skupina pro životní prostředí (alternát), Pracovní skupina pro odpady (člen)

Dimitrije Maksimovič

dmaksimovic@epholding.cz

Pracovní skupina pro životní prostředí (člen), Pracovní skupina pro odpady (alternát)

Ing. Jaroslav Suchý
manažer pro enviromentální politiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

jsuchy@spcr.cz

Pracovní skupina pro výzkum a technologické inovace

Ing. Jan Proksch
manažer pro VaVal Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 205
jproksch@spcr.cz

zpět