Dění na Pardubicku od Technohrátek po Mladého chemika

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Pardubickém kraji v roce 2016 a v prvních měsících tohoto roku.

Dění v Pardubickém kraji mělo v uplynulém období několik společných jmenovatelů a těmi jsou zejména kritická situace na trhu práce, nedostatek kvalitních absolventů technických oborů, ale také nedostatečné podpora vzdělávání a zvyšování kvalifikací. Také proto v našem přehledu naleznete například informace o projektu TECHNOhrátky, mezinárodní soutěži Řemeslo Skill, přehlídce středních škol a firem v Pardubicích nebo o úspěších soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.

TECHNOhrátky 2016 ve znamení rekordů a zájmu žáku základních škol

TECHNOhrátky Pardubického kraje zakončily čtvrtý ročník slavnostním vyhodnocením a vyhlášením na zámku v Pardubicích. Projekt na podporu technického a odborného vzdělávání oslovil v průběhu své existence 6 301 žáků 7. až 9. tříd z 94 základních škol. Zábavnou a soutěžní formou jim představil 62 profesí z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, služeb a gastronomie. Slavnostní vyhlášení TECHNOhrátek s velkým potěšením podpořil i Svaz průmyslu a dopravy ČR.

V době diskusí o způsobech efektivní podpory technických a řemeslných oborů představují TECHNOhrátky významný a inspirativní počin, který se těší zájmu cílové skupiny a může se pyšnit i velmi dobrou mediální podporou. Více...

Řemeslo Skill 2016 – těžko na cvičišti, lehko na bojišti

V září 2016 proběhl na vysokomýtském náměstí již šestý ročník této unikátní mezinárodní soutěže. Své síly změřilo 60 soutěžících z 18 škol z České republiky, Slovenska a Maďarska. Dvoučlenná družstva z jednotlivých škol soutěžila v oborech zedník, zednické práce, montér suchých staveb, obkladač, instalatér a truhlář.

Soutěž je unikátní nejen v celé ČR, ale i v okolních státech svou koncepcí, časovým záběrem a náročností na soutěžící. Jednotlivá řemesla na sebe plynule navazují a je tak simulována skutečná stavba. Soutěžící řemeslníci se tak musí vypořádávat i s nepřesnostmi, které jim zanechali předchozí kolegové z jiných oborů. Více...

Hledáme mladého chemika – svátek talentů, soutěživosti a radosti z tvoření

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Třicítka finalistů změřila své síly v laboratorních dovednostech, pro učitele byl připraven kurz Aplikace chemické analýzy. Součástí finálového dne byla i exkurze v oddělení Oxycelulózy společnosti Synthesia (členské firmě SPČR). Po teoretickém výkladu a ukázkách finálních produktů všichni žáci i učitelé absolvovali prohlídku nejmodernějšího výrobního provozu. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 15. března 2017 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu Na Olšinkách.

Nejméně 3 nejlepší regionální finalisté postoupí ještě do celostátního finále, které se uskuteční 13. června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Více...

Mladý chemik je vítězným personálním projektem roku 2016

Pardubický kraj zaznamenal cenný úspěch v rámci celostátního finále Ceny personalistů, které rozhodlo o nejlepším personálním projektu roku 2016. Absolutním vítězem se stal projekt s názvem „10 let soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Cenu od Klubu zaměstnavatelů převzal personální ředitel společnosti Agrofert Ing. Daniel Rubeš a jeho kolegyně Mgr. Jaroslava Doležalová, kteří před deseti lety stáli spolu se společností Synthesia a SPŠCH Pardubice u zrodu soutěže.

Přehlídka škol a firem Pardubice

Ve středu 12. října 2016 se v Pardubicích konal první ročník Přehlídky středních škol a firem Pardubice 2016. Na jednom místě se prezentovalo sedmnáct středních škol a jedenáct firem převážně z Pardubického kraje. Žáci základních škol měli jedinečnou příležitost zeptat se zástupců středních škol na možnosti studia, nabídku vzdělávacích programů, podmínky přijímacího řízení a zázemí, které daná škola nabízí. Potkat se mohli také s personalisty jednotlivých firem a zjistit současný stav na trhu práce v jednotlivých oborech. Přehlídku pořádala společnost School Service s.r.o., Svaz průmyslu a dopravy České republiky poskytl akci záštitu.

Univerzita Pardubice připravila přednášku na téma Průmysl 4.0 a dekarbonizace mobility

Přednášející Ing. Jiří Pohl, uznávaný specialista v oboru elektrické trakce a elektrické výzbroje kolejových vozidel, je autorem řady článků a odborných přednášek a koordinátorem aktivit v oblasti kolejové dopravy na úrovni dopravců, správce infrastruktury, objednatelů dopravy, městských dopravních podniků, akademických institucí a průmyslových podniků. Přednášel mj. na téma:

  • Fosilní paliva, jejich význam a přinos pro rozvoj lidské civilizace

  • Koloběh oxidu uhličitého, jeho ovlivnění spalováním fosilních paliv.

  • Důsledky růstu koncentrace oxidu uhličitého v zemském obalu.

  • Řešení dekarbonizace dohodnuté na celosvětové úrovni (Pařížská dohoda).

  • Řešení dekarbonizace dohodnuté na úrovni EU (Zimní energetický baliček).

 Firma roku a živnostník roku 2016 v Pardubickém s aktivní účastí SP ČR

Také loňský ročník této prestižní soutěže se neobešel bez podpory SPČR. Krom zajímavých tipů na potenciální soutěžící z řad firem a živnostníků se Svaz podílí na rozhodování odborné poroty, ve které zasedá jeho regionální manažer. Ve velké konkurenci úspěšných firem se často daří i členským firmám, které této prestižní soutěže využívají k sebereflexi a ke zviditelnění v očích laické i odborné veřejnosti.

Výsledky Vodafone firma roku 2016 Pardubického kraje:

1. místo fortell s.r.o.

2. místo THERMO INDUSTRY, a.s.

3. místo LABETA, a.s.

Vodafone Odpovědná firma roku Pardubického kraje 2016: ERGOTEP, družstvo invalidů

Únorová krajská tripartita se krom tradičních témat věnovala i poličskému neštěstí

Krajská tripartita Pardubického kraje se předposlední únorový den, aby se podrobně věnovala tradičním tématům zaměstnanosti, dopravě, školství, ale také aktuálnímu neštěstí v areálu Poličských strojíren. Pozitivní informací je, že by tato událost neměla ohrozit téměř 500 pracovních míst, jak přítomné informoval hejtman kraje Martin Netolický.

V oblasti dopravy zazněly informace o připravenosti stavby dálnice D35 v prvních dvou etapách Opatovice – Časy – Ostrov. Diskutovalo se také o plánovaném navýšení platů řidičů autobusů nebo o avizovaném leteckém spojení Pardubic a londýnského letiště Stansted.

Zástupci odboru školství společně s radním Bohumilem Bernáškem prezentovali demografický vývoj na různých typech škol v Pardubickém kraji. Zmíněny byly také novinky v 1. kole přijímacího řízení: na obory s maturitní zkouškou se konají jednotné přijímací zkoušky, a to nově na školách různých zřizovatelů, na všech formách studia, včetně gymnaziálního vzdělávání se sportovní přípravou a do nadstavbového studia.

Od příštího roku se v kraji navíc otevřou čtyři nové obory vzdělávání. Patří mezi ně výrobce potravin v Hlinsku, kde se budou zaměřovat na výrobu a zpracování mléka, dále autolakýrník v Ústí nad Orlicí, klempíř v Žamberku a operátor skladování v Holicích. Důležité je, že nově otevírané obory reflektují potřebu zaměstnavatelů. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět