Kompas pro trh práce a další dění v regionu

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Moravskoslezském kraji v roce 2016 a v prvních měsících tohoto roku.

Zástupci zaměstnavatelů i samosprávy řešili v průběhu celého loňského roku primárně otázky regionálního trhu práce a vzdělávání. Jak naznačují první měsíce tohoto roku, nejinak tomu bude podle všeho i letos. Stěžejním tématem, který v kraji společně řešíme, je útlum aktivit společnosti OKD v oblasti těžby uhlí – těžba v Dole Paskov bude ukončena na konci března 2017.

Svaz průmyslu a dopravy ČR jednal s novým hejtmanem Moravskoslezského kraje

 Reprezentanti Svazu průmyslu a dopravy ČR se na konci listopadu setkali s Ivo Vondrákem, nově zvoleným hejtmanem Moravskoslezského kraje (MSK). První viceprezident SP ČR Jan Rafaj hejtmanovi nabídl pravidelná setkávání s významnými zaměstnavateli ze MSK a probral s ním například otázky, jak zvýšit zaměstnanost či zefektivnit vzdělávání v kraji. Svaz se chce nadále aktivně spolupodílet na klíčových oblastech rozvoje krajů, plánuje osobní schůzky s hejtmany dalších krajů.

„S panem hejtmanem jsme se domluvili na pravidelném čtvrtletním setkávání. Jako reprezentanti nejvýznamnějších zaměstnavatelů tuto příležitost velmi vítáme a děkujeme za ní. Chceme aktivně řešit otázky rozvoje našeho kraje a soustředit se například na problematiku zaměstnanosti či vzdělávání. Těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ uvádí 1. viceprezident Rafaj.

Jedním z hlavních témat jednání s nově zvoleným hejtmanem byla krajská tripartita. Zástupci SP ČR zdůraznili, že právě Svaz může hrát klíčovou roli v propojení tripartity regionální s tripartitou národní. Na regionální úrovni pak Svaz navrhl vytvořit tzv. Průmyslovou platformu, v jejímž rámci by se čtvrtletně setkávali představitelé klíčových podnikatelských reprezentací a firem s vedením kraje. Bude se jednat o pracovní orgán s jasně zadanými úkoly, zodpovědností a termíny plnění. Cílem je zlepšit a sjednotit komunikaci kraje s podnikatelskými reprezentacemi.

KOMPAS pro trh práce

Svaz řešil také otázky regionálního trhu práce. První viceprezident Rafaj zdůraznil jako jednu z priorit projekt Kompas na predikce trhu práce, který SP ČR dlouhodobě podporuje. Diskuse se vedla rovněž o regionální mobilitě. Moravskoslezský kraj je specifický v tom, že jsou zde velké oblasti s pracovními příležitostmi a zároveň oblasti s nabídkou lidských zdrojů a stále se tyto oblasti nedaří úspěšně propojit. Svaz chce zvážit i netradiční nástroje pro podporu cestování lidí za prací, jako např. sdílení aut ve firmách, které umožní společné dojíždění vždy několika lidem jedním vozidlem z jednoho okresu do druhého.

Tématem diskuse byl rovněž Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, ve kterém SP ČR vidí do budoucna servisní službu pro personalisty a ve kterém se kromě predikčních modelů budou pořádat také burzy práce, podporovat kariérové poradenství a další činnosti, které umožní větší pružnost trhu práce v Moravskoslezském kraji.

Spolupráci kraje a Svazu průmyslu a dopravy ČR je dlouhodobě klíčová hlavně ve školství. V novém volebním období v ní chce SP ČR samozřejmě pokračovat, nastavit a odzkoušet funkční model kariérového poradenství.  „Chceme zobecnit vzdělávací programy na středních školách tak, aby se firmy více zapojily do výuky a připravily absolventy na konkrétní odbornost již samy,“  říká 1. viceprezident Rafaj.

Moravskoslezský kraj jako první v ČR ustanovil náměstka pro smart témata. Zde zástupci SP ČR nabídli podporu a předání zkušeností z firemní praxe. První viceprezident Rafaj také zmínil možnost jednání o velkém výzkumném programu zacíleném na prozkoumání přírodního bohatství kraje. Pod regionem se nacházejí například obrovské zásoby vody, která není nijak využívána. Více… 

Moravskoslezský kraj chce zavést duální systém vzdělávání

Učit teorii ve škole a praxi ve firmách. S takovým plánem přišlo na pondělní jednání krajské tripartity vedení Moravskoslezského kraje. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) by první třídy středních škol, které by učily v systému tzv. duálního vzdělávání, rád otevřel už v září 2017.

„Je tady málo lidí, kteří by byli připraveni pro technické disciplíny. To je věc, kterou chceme napravit a řešit cestou duálního vzdělávání,“ potvrdil Vondrák s tím, že hejtmanství se pokusí o pilotní řešení tohoto problému a začne hledat školy a podniky, které by se projektu zúčastnily. S nápadem, jak zlepšit technickou dovednost absolventů, souhlasí i tripartita a při prosazování myšlenky chce kraji pomoci Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jeho první viceprezident Jan Rafaj, poznamenal, že se vede celonárodní debata o tom, jak by mělo technické školství vypadat.

Veřejné a soukromé prostředky 

„Jsem rád, že by tady vznikly pilotní školy, na kterých budeme zkoušet přenést část té technické výuky do firem za účasti a kontroly státu a školství jako takového, ale přesto blíže k praxi,“ poukázal. Duální vzdělávání je o kombinaci veřejných a soukromých prostředků. Podle hejtmana by veřejné prostředky byly využity pro výuku předmětů teoretických nebo klasicky technických, a praktická výuka by probíhala přímo v podnicích za dohledu učitelů. Zkušenost s duálním vzděláváním prý v Česku není, Vondrák ale uvedl, že tento systém se praktikuje například v Německu, a funguje zde velmi dobře.

Příprava bezpečného prostředí pro výuku 

Kvůli projektu chce kraj uspořádat workshop, na kterém by se setkaly školy a podniky, jež by měly zájem se pilotního projektu zúčastnit. „Právě tam bychom chtěli zmapovat, kolik škol a podniků je ochotno do toho vstoupit,“ avizoval Vondrák. Upozornil, že to nebude jednoduché pro školy ani firmy, které budou muset připravit bezpečné prostředí pro výuku. „Ale myslím, že to řešitelné je a že se dobereme k nějakým konkrétním číslům, kolika škol a podniků by se to týkalo,“ nastínil. Firmy, které se do duálního vzdělávání zapojí, by mohlo hejtmanství finančně podpořit. V návrhu rozpočtu pro rok 2017 už má kraj dokonce vyčleněno 30 miliónů korun na podporu profesního vzdělávání. Více…

OKD ukončí těžbu v Dole Paskov na konci března 2017

Zavření ztrátové šachty, která táhla dolů celý podnik, je součástí restrukturalizace. Tento návrh představenstva firmy schválil věřitelský výbor. Co nejvíce zaměstnanců chce firma převést na ostatní šachty.

Karviná – Společnost OKD ukončí těžbu černého uhlí ve ztrátovém Dole Paskov 31. března 2017. Záměr avizovala už dlouho, nyní uvedla konkrétní termín. Návrh představenstva firmy schválil věřitelský výbor. Potvrdil to mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň.

OKD je od května 2016 v úpadku, v srpnu věřitelé schválili jeho reorganizaci. Zavření ztrátové šachty, která táhla dolů celý podnik, je součástí restrukturalizace. V celém OKD pracuje i s dodavatelskými firmami zhruba 12 000 lidí. Na Dole Paskov pracuje asi 1600 kmenových zaměstnanců OKD. Co nejvíce jich chce firma převést na ostatní šachty. Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že pro ně firma připravila i finanční motivační program. Dalších 300 lidí bude v dole dál pracovat na jeho technické likvidaci.

"Přibližně pro 150 lidí je připraveno takzvané dobrovolné racio. To znamená, pokud se rozhodnou ukončit pracovní poměr dohodou, tak dostanou nějaké finanční odstupné," řekl Čelechovský.

Zbývající zaměstnanci, kterých by zřejmě mohlo být okolo 500, dostanou výpověď a mohou dostat v závislosti na odpracovaných letech jako odstupné až sedminásobek měsíčního platu.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík řekl, že odboráři špatně nesli původní návrh vedení firmy na uzavření Dolu Paskov k 31. lednu. Proto zahájili jednání se zaměstnavatelem, jehož výsledkem byl návrh oboustranné dohody, kterou představenstvo firmy a věřitelský výbor schválily.

"Výsledkem je uzavření Paskova a celý sociální komplex zajištění zaměstnanců. Je to kompromis, samozřejmě. Na jásání to není, ale je to nějaký kompromis do té špatné doby," řekl Pytlík. „Toto řešení našlo pochopení v představenstvu společnosti i u zástupců odborových organizací, a z toho důvodu se k němu přiklonil i věřitelský výbor,“ řekl mluvčí OKD. Právě odstupné pro propuštěné zaměstnance podle všeho bylo důvodem, proč OKD důl nezavřelo už dříve. Na vyplacení odstupného totiž firma neměla dostatek hotovosti. Stát už jí půjčil 700 milionů korun.

O uzavření Dolu Paskov hovořilo OKD poprvé už v roce 2013. Chtělo tam těžbu ukončit na konci roku 2014. Místo toho se ale dohodlo se státem na prodloužení těžby. Insolvenční správce OKD Lee Louda řekl, že je dobře, že rozhodnutí padlo a že je definitivně jasný termín uzavření Paskova. "Z hlediska ekonomiky a insolvence je to určitě pozitivní rozhodnutí," uvedl Louda. Ceny uhlí, které v poslední době rostly, podle něj pozitivně ovlivňují ekonomiku celého podniku i Dolu Paskov, ale ne natolik, aby se v tomto dole vyplatilo těžit. Více…

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět