Akce v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji probíhá řada akcí zajímavých nejen pro podnikatele.

Navštívit můžete například veletrh pracovních nabídek, konferenci o perspektivách těžby nerudných surovin, setkání se starosty měst a obcí z regionu či slavnostní vyhlášení vítězky soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje.

  • Kariéra PLUS
  • Současnost a perspektiva těžby a úprava nerudních surovin
  • Mezinárodní matematická soutěž
  • Konference pro starosty měst a obcí
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017
  • Soutěž Lady Business v Moravskoslezském kraji
  • Konference Electric Power Engineering 2017
  • 20 let Stavební fakulty VŠB – TUKonference TRANSPORT

Kariéra PLUS

10. ročník veletrhu pracovních nabídek, který organizuje Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve svém kampusu. Veletrhu se účastní více než 100 firem a 5000 návštěvníků. Firmy nabízí vysokoškolákům zaměstnání, stáže, trainee programy, brigády i spolupráci u diplomových prací. Vystavovatelé získají mladé a perspektivní zaměstnance z širokého spektra oborů. Veletrhu se účastní vysokoškoláci všech univerzit Moravskoslezského kraje i široká veřejnost.

Pořádá: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Termín: 14. března 2017 v aule VŠB-TU Ostrava
Více…

Současnost a perspektiva těžby a úprava nerudních surovin

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškových sálů, v prostorách Nové auly prezentační výstavka firem, které působí v oblasti těžby a úpravy nerudních surovin, včetně firem zabývajících se geologickým průzkumem, projekčními pracemi, výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžební průmysl. Vítány jsou také firmy zabývající se charakterizací a úpravou sypkých hmot, jejich dopravou a procesním zpracováním, příp. činnostmi s tím souvisejícími.
Témata: Těžba a úprava stavebního kamene; těžba a úprava štěrkopísků a písků, těžba zvodnělých ložisek; těžba a zpracování kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.
Více

Pořádá: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Termín: 29.3. 2017 - 30.3.2017
Místo: Nová aula VŠB-TU Ostrava 

27. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Letos proběhne již 27. ročník této matematické soutěže pro vysokoškoláky, na kterou se každoročně sjíždějí studenti z celé Evropy a nejen Evropy. Součástí soutěže je také veřejná přednáška profesora Floriana Lucy s názvem Arithmetic properties of Fibonacci numbers.

Termín:  pátek 31. března 2017 od 16:00 do 17:30 hodin
Místo: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Soutěž je pořádána ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků. 

Konference pro starosty měst a obcí

Náměstci hejtmana kraje, pan Jan Krkoška a pan Jakub Unucka, ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. zvou na 12. Konferenci pro starosty měst a obcí. Cílem letošní konference je seznámit účastníky s aktivitami Moravskoslezského kraje zaměřenými na podporu měst, obcí a rozvoj cestovního ruchu a poskytnout informace k novému konceptu kraje:  Moravskoslezský kraj – chytrý region – příležitost pro lidi. Dozvíte se také o aktuální informace o krajských dotačních programech pro obce, představeny budou také plánované investice kraje do dopravní infrastruktury.

Registrace je možná do 28. března 2017
Termín:  4. dubna 2017, 9:00-13:00
Místo: Ostrava 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017

XVII. ročník mezinárodní konference pořádá VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.

Pořádá: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Termín:  19. 4. 2017, 9.00 – 20.4.2017, 12.30 hod.
Místo: Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Kontaktní osoba: Zuzana Bystřičanová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 597 322 837,
Ing. Lenka Černá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 597 322 970
Více

Slavnostní vyhlášení soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje

Dne 20. dubna 2017 proběhne slavnostní vyhlášení vítězky soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje. Soutěž je určena pro právnické i fyzické osoby se sídlem a podnikání v Moravskoslezském kraji. Firma musí existovat na trhu min. 2 roky a musí mít alespoň 3 zaměstnance. Soutěž vyhlásil Moravskoslezský kraj, organizací byla pověřena ARR, a.s.

Termín: 20. dubna 2017, 17:00 - 21:00
Místo: bude upřesněno

Mezinárodní vědecká konference Electric Power Engineering 2017

Obsah již 18. ročníku této mezinárodní konference je zaměřen zejména na problémy energetiky z pohledu vědy, výzkumu a aplikačních zkušeností. Konference skýtá příležitost pro výměnu cenných informací, vzájemnou diskusi i vytvoření kontaktů mezi zástupci průmyslu, akademiky i výzkumníky.

Termín: 17.5.2017 – 19.5.2017
Místo: Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
Více…

20 let Stavební fakulty VŠB – TU ve Velkém Světě techniky

Výstava dokumentující 20 let Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je určena jak odborníkům, tak veřejnosti tak i uchazečům o studium. Návštěvníci se mohou seznámit s výsledky výzkumu na fakultě stavební, s uplatněním a úspěchy jejich absolventů, s průběhem studia, studentským životem i historií fakulty.

Pořádá: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Termín: 18. 1. 2017 - 10. 7. 2017
Místo: Dolní oblast Vítkovice, Velký svět techniky

Konference TRANSPORT

Mezinárodní konference TRANSPORT, pořádaná od roku 1997, podporuje rozvojové záměry Moravskoslezského kraje i jeho sousedících regionů jak v České republice, tak i v Polsku a na Slovensku. Potvrzují to převzaté záštity nad konferencí a její projednávaný program.  Konference dlouhodobě prezentuje Moravskoslezský kraj jako  investičně zajímavý region, a ve spojení  jeho infrastrukturních projektů s projekty sousedících regionů vytváří i perspektivní hospodářskou oblast přesahující rámec kraje i České republiky. Jde již o 21. ročník konference.

Termín: 22. září 2017
Místo: Hotel Atom, Ostrava

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět